Wychowawcy

Zadaniem Seminarium duchownego jest tak przygotować i kształtować swoich wychowanków, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza mogli być przede wszystkim dobrymi duszpasterzami.

Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, pkt. 39

ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski
Data i szafarz święceń:
20.05.1989, kard. Józef Glemp
Rektor
od 25.06.2013
Studiował prawo kanoniczne. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2004 habilitację. Profesor nadzwyczajny UKSW.
Jest m.in. sędzią w Sądzie Metropolitarnym, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. W roku 2006 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od roku 2008 jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej warszawsko-praskiej.
Wykładowca prawa kanonicznego i prawa konkordatowego.
ks. dr Sławomir Kielczyk
Data i szafarz święceń:
5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Wicerektor
od 01.07.2013
Dyrektor biblioteki od 02.09.2013

W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Przed objęciem urzędu wicerektora był wikariuszem w parafii MB Królowej Polski w Aninie oraz w parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu oraz wychowawcą w Seminarium Propedeutycznym w Urlach. Członek Zespołu Koordynującego Formację Permanentną Duchowieństwa. Referent ds. jedności chrześcijan Kurii diecezjalnej warszawsko-praskiej. W 2015 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Wykładowca dydaktyki.

ks. dr Tomasz Sztajerwald
Data i szafarz święceń: 5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Prefekt
od 29.08.2009

Studiował m.in. filologię, język francuski, teologię i psychologię kliniczną. Przed objęciem urzędu Prefekta posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników na Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego na warszawskim Witolonie. W 2015 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Wykładowca psychologii.

ks. Grzegorz Zagórowski
Data i szafarz święceń:
28 maja 1987, kard. Józef Glemp
Ojciec duchowny
od 22.06.2005

Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafii Słomczyn, NSPJ w Falenicy, św. Jana i Pawła na Gocławiu, Imienia NMP w Międzylesiu, św. Patryka na Gocławiu oraz w parafii MB Loretańskiej na Pradze. Jest członkiem Rady Kapłańskiej oraz kanonikiem honorowym kapituły katedralnej warszawsko-praskiej.

ks. Grzegorz Mądry
Data i szafarz święceń:
15.06.2002, bp Kazimierz Romaniuk
Ojciec duchowny
od 27.08.2014

Studiował m.in. teologię duchowości. Przed objęciem funkcji ojca duchownego posługiwał w parafiach: w Jakubowie, Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, Narodzenia Pańskiego na Witolinie, w Stanisławowie Pierwszym, w Duczkach oraz pomagał duszpastersko w parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie. W 2019 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

ks. Sławomir Brajczewski
Data i szafarz święceń:
25.05.1996, bp Kazimierz Romaniuk
Prokurator
od 26.08.2017

Posługiwał w parafiach: Dębe Wielkie, Postoliska, Narodzenia NMP na Płudach, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, w Stanisławowie Pierwszym, św. Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej oraz MB Pompejańskiej, Warszawa-Żerań.
Kapelan w areszcie śledczym na Białołęce oraz kapelan u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Płudach.

Poprzednio urzędy w seminarium pełnili:

Rektorzy
 • ks. dr Wacław Madej (2000-2004)
 • ks. dr Krzysztof Waligóra (2004-2005)
 • ks. dr Piotr Klimek (2005-2013)
Wicerektorzy
 • ks. dr Jan Gołąbek (2000-2004)
 • ks. dr Marek Solarczyk (2004-2009); od 2011 biskup pomocniczy warszawsko-praski; od 2021 biskup diecezjalny radomski
 • ks. Piotr Stępniewski (2009-2013; 2017-2020)
Prefekci
 • ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski (2000-2002)
 • ks. Marek Kruszewski (2002-2004)
 • ks. Piotr Stępniewski (2005-2009)
 • ks. dr  hab. Jacek Grzybowski (2004-2013); od 2021 biskup pomocniczy warszawsko-praski
Ojcowie duchowni
 • ks. dr Paweł Sołowiej (2001-2005)
 • ks. Robert Pawlak (2000-2011)
Dyrektorzy administracyjni
 • ks. Rober Kalisiak (2000-2008)
 • ks. Grzegorz Walkiewicz (2008-2010)
 • ks. Roman Kot (2010-2011)
 • ks. Wojciech Stępień (2011-2017)

Wychowawcy Seminarium Propedeutycznego w Urlach
 • ks. dr Sławomir Kielczyk (2010-2013); od 2013 wicerektor seminarium, dyrektor biblioteki
 • ks. Piotr Stępniewski (2013-2020); w 2020 moderator roku propedeutycznego