Wychowawcy

Zadaniem Seminarium duchownego jest tak przygotować i kształtować swoich wychowanków, aby na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa Nauczyciela, Kapłana i Pasterza mogli być przede wszystkim dobrymi duszpasterzami.

Statuty Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej, pkt. 39

ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski
Data i szafarz święceń:
20.05.1989, kard. Józef Glemp
Rektor
25.06.2013-30.06.2021
Studiował prawo kanoniczne. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora, a w roku 2004 habilitację. Profesor nadzwyczajny UKSW.
Jest m.in. sędzią w Sądzie Metropolitarnym, członkiem Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów. W roku 2006 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od roku 2008 jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej warszawsko-praskiej.
Wykładowca prawa kanonicznego i prawa konkordatowego.
ks. dr Sławomir Kielczyk
Data i szafarz święceń:
5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Wicerektor
01.07.2013-30.06.2021
Dyrektor biblioteki 02.09.2013-30.06.2021

W roku 2011 otrzymał tytuł doktora. Przed objęciem urzędu wicerektora był wikariuszem w parafii MB Królowej Polski w Warszawie-Aninie oraz w parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu oraz wychowawcą w Seminarium Propedeutycznym w Urlach. Członek Zespołu Koordynującego Formację Permanentną Duchowieństwa. Referent ds. jedności chrześcijan Kurii diecezjalnej warszawsko-praskiej. W 2015 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Wykładowca dydaktyki.

ks. dr Tomasz Sztajerwald
Data i szafarz święceń: 5 czerwca 2004, bp Kazimierz Romaniuk
Prefekt
od 29.08.2009-30.06.2021
Rektor od 01.07.2021

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego (1999). Po studiach teologicznych w Seminarium (magisterium z teologii duchowości, 2004) skierowany na studia z psychologii na UKSW (tytuł magistra z zakresu psychologii klinicznej w roku 2011). Absolwent Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie (2013). W roku 2020 uzyskał tytuł doktora psychologii UKSW.
Przed objęciem urzędu Prefekta, który pełnił w latach 2009-2021 posługiwał w parafiach Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, MB Królowej Męczenników w Warszawie-Grochowie oraz w parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie-Witolonie (Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej).
W 2015 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Wykładowca psychologii.

ks. Grzegorz Zagórowski
Data i szafarz święceń:
28 maja 1987, kard. Józef Glemp
Ojciec duchowny
od 22.06.2005

Magister teologii (filozofia przyrody). Przed objęciem funkcji Ojca duchownego posługiwał w parafii św. Zygmunta w Słomczynie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy, św. Jana i Pawła w Warszawie-Gocławiu, Imienia NMP w Warszawie-Międzylesiu, św. Patryka w Warszawie-Gocławiu oraz w parafii MB Loretańskiej w Warszawie-Pradze.
Jest członkiem Rady Kapłańskiej oraz kanonikiem honorowym kapituły katedralnej warszawsko-praskiej (od 2014).
W 2011 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

ks. Grzegorz Mądry
Data i szafarz święceń:
15.06.2002, bp Kazimierz Romaniuk
Ojciec duchowny
od 27.08.2014

Studiował m.in. teologię duchowości. Przed objęciem funkcji Ojca duchownego posługiwał w parafiach: św. Anny w Jakubowie, Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, Narodzenia Pańskiego w Warszawie-Witolinie, NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym, MB Nieustającej Pomocy w Duczkach oraz pomagał duszpastersko w parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie-Tarchominie.
W 2019 roku odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

ks. Sławomir Brajczewski
Data i szafarz święceń:
25.05.1996, bp Kazimierz Romaniuk
Prokurator
od 26.08.2017

Posługiwał w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, św. Stanisława BM w Postoliskach, Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym, św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie-Kępie Tarchomińskiej oraz MB Pompejańskiej w Warszawie-Żeraniu.
Od 2014 roku pełni funkcję kapelana w areszcie śledczym w Warszawie-Białołęce oraz od 2019 roku funkcję kapelana u Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Płudach.

ks. Konrad Biskup
Data i szafarz święceń:
22 maja 2010, abp Henryk Hoser SAC
Prefekt
od 01.07.2021

Po studiach teologicznych w Seminarium (magisterium z teologii w 2010 r.) skierowany na studia doktoranckie z liturgiki na UKSW. W 2017 roku otrzymał tytuł licencjata. Posługiwał w parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu oraz w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie na Pradze. Od 2015 roku pełni funkcję ceremoniarza katedralnego i diecezjalnego. W roku 2016 został mianowany diecezjalnym duszpasterzem lektorów oraz diecezjalnym duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Od 2018 roku członek z wyboru Rady Kapłańskiej.

ks. Dariusz Rosłon
Data i szafarz święceń:
17 maja 2008, bp Stanisław Kędziora
Prefekt-moderator roku propedeutycznego
od 01.07.2021

Studia seminaryjne ukończył tytułem magistra teologii (2008, katolicka nauka społeczna). Przed objęciem urzędu Prefekta posługiwał jako wikariusz w parafiach: MB Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie, św. Jana Kantego w Legionowie oraz w parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej. W trakcie posługi w parafii św. Jana Kantego pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza rodzin (2016-2017).

 

Poprzednio urzędy w seminarium pełnili:

Rektorzy
 • ks. dr Wacław Madej (2000-2004)
 • ks. dr Krzysztof Waligóra (2004-2005)
 • ks. dr Piotr Klimek (2005-2013)
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski (2013-2021)
Wicerektorzy
 • ks. dr Jan Gołąbek (2000-2004)
 • ks. dr Marek Solarczyk (2004-2009); od 2011 biskup pomocniczy warszawsko-praski; od 2021 biskup diecezjalny radomski
 • ks. Piotr Stępniewski (2009-2013; 2017-2020)
 • ks. dr Sławomir Kielczyk (2013-2021)
Prefekci
 • ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski (2000-2002)
 • ks. Marek Kruszewski (2002-2004)
 • ks. Piotr Stępniewski (2005-2009)
 • ks. dr  hab. Jacek Grzybowski (2004-2013); od 2021 biskup pomocniczy warszawsko-praski
 • ks. dr Tomasz Sztajerwald (2009-2021); od 2021 rektor seminarium
Ojcowie duchowni
 • ks. dr Paweł Sołowiej (2001-2005)
 • ks. Robert Pawlak (2000-2011)
Dyrektorzy administracyjni
 • ks. Rober Kalisiak (2000-2008)
 • ks. Grzegorz Walkiewicz (2008-2010)
 • ks. Roman Kot (2010-2011)
 • ks. Wojciech Stępień (2011-2017)

Wychowawcy roku propedeutycznego

Seminarium Propedeutyczne w Urlach:

 • ks. dr Sławomir Kielczyk (2010-2013); 2013-2021 wicerektor seminarium
 • ks. Piotr Stępniewski (2013-2020)

Seminarium na Tarchominie:

 • ks. Piotr Stępniewski (2020)
 • ks. dr Tomasz Sztajerwald (2020-2021); od 2021 rektor seminarium
Dyrektorzy biblioteki seminaryjnej
 • ks. Arkadiusz Rakoczy (2000-2005)
 • ks. dr  hab. Jacek Grzybowski (2005-2013); w latach 2004-2013 prefekt; od 2021 biskup pomocniczy warszawsko-praski