O czasopiśmie

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie są czasopismem naukowym wydawanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pierwszy numer ukazał się w 2001 roku z inicjatywy niektórych wykładowców tarchomińskiej uczelni. Cele periodyku określił bp Kazimierz Romaniuk we wstępie do pierwszego numeru:

Dla przygotowujących do kapłaństwa będzie to z pewnością zbiór wiadomości, stanowiących uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobywanej w salach wykładowych, zaś dla samych wykładających Rocznik ten niech będzie wyzwaniem do publikowania wyników ich naukowych poszukiwań.

W Rocznikach są publikowane teksty z zakresu dziedzin wykładanych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W pierwszych latach swojego istnienia redaktorami Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich byli: ks. Piotr Klimek (2001-2008), księża Sylwester Gaworek i Jacek Grzybowski (2009-2013). Następnie redakcję każdego tomu powierzano innym osobom: ks. Doroteuszowi Sawickiemu (2014), ks. Tomaszowi Wielebskiemu (2015), ks.  Pawłowi Cieślikowi (2016), ks. Sławomirowi Kielczykowi (2017), ks. Krzysztofowi Warchałowskiemu (2018), ks. Krzysztofowi Filipowiczowi (2019) i ks. Tomaszowi Sztajerwaldowi (2020).

Wszystkie numery czasopisma można znaleźć na stronie repozytorium cyfrowego Theo-logos:

Monografie i prace zbiorowe

Co pewien czas wydawane są monografie i prace zbiorowe w ramach serii „Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich”. Do tej pory ukazały się następujące pozycje:

  • Kamieniem węgielnym jest Chrystus (Ef 2,20). Księga pamiątkowa dla uczczenia 75. rocznicy urodzin ks. bp. Kazimierza Romaniuka, red. P. Klimek, Warszawa 2002.
  • M. Solarczyk, Duchowni katoliccy w parlamencie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2002.
  • Ubogich zawsze macie. Materiały z sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. 22 marca 2003 rok, red. J. Gołębiewski, P. Klimek, Warszawa 2003.
  • Duszpasterstwo chorych. Materiały z sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. 20 kwietnia 2003 rok, red. T. Wielebski, Warszawa 2005.
  • A kimże jest człowiek? (Ps 8,5) Księga pamiątkowa dla uczczenia 75. rocznicy urodzin ks. abp. Henryka Hosera, biskupa warszawsko-praskiego, red. P. Klimek, L. Rasztawicki, Warszawa 2017.