REKRUTACJA DO SEMINARIUM 2024/2025

Jeśli już rozeznałeś, że chcesz odpowiedzieć na powołanie i chcesz to uczynić jako przyszły kapłan diecezji Warszawsko-Praskiej, zapraszamy do umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której możesz złożyć dokumenty niezbędne do przyjęcia do Seminarium.

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu się do Seminarium:

 • Podanie do Księdza Rektora z prośbą o przyjęcie do Seminarium (z podaniem motywów swojej decyzji);
 • Życiorys (napisany własnoręcznie);
 • Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał);
 • Świadectwo maturalne (oryginał);
 • Opinia księdza proboszcza;
 • Opinia nauczyciela religii (dotyczy tegorocznych maturzystów);
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Świadectwo lekarskie o możliwości podjęcia studiów wyższych;
 • Fotografie (6 sztuk paszportowych podpisanych na odwrocie).

Ponadto:

 • Książeczka wojskowa (do wglądu);
 • Dowód osobisty (do wglądu);
 • Data i miejsce Pierwszej Komunii Świętej;
 • Data i miejsce ślubu kościelnego rodziców (jeśli rodzice żyją w związku sakramentalnym).

Kandydaci oprócz dostarczenia powyższych dokumentów odbędą rozmowę z przełożonym seminarium oraz spotkanie z psychologiem Termin spotkania z psychologiem do wyboru: 23 lipca 2024r. (wtorek) lub 31 sierpnia 2024r. (sobota)

W sprawie umówienia wizyty lub ewentualnych pytań już dziś można kontaktować się z nami telefonicznie (tel. 515 23 23 27) lub mailowo (kontakt@wsddwp.edu.pl).