Redakcja

Rada naukowa

prof. Armand Paul Bosso (Pontificia Università Urbaniana)
dr Paweł Figurski (Polska Akademia Nauk, Universität Regensburg)
prof. Filippo Forlani (Pontificia Università della Santa Croce)
bp dr hab. Jacek Grzybowski, prof. uczelni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. Karol Piotr Kulpa, (Pontificia Università Salesiana)
prof. Silvia Mas (Pontificia Università della Santa Croce)
dr Krzysztof Szwarc (Akademia Katolicka w Warszawie)

Redakcja

dr Łukasz Żak – redaktor naczelny
dr Tomasz Sztajerwald – członek redakcji
mgr lic. Michał Jacek Skierkowski – sekretarz redakcji

Recenzenci ostatniego tomu:

prof. Maciej Bała (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. Francisco Fernández Labastida (Pontificia Università della Santa Croce)
prof. Kazimierz Ginter (Pontificia Università della Santa Croce)
dr Agnieszka Janiak Jasińska (Uniwersytet Warszawski)
dr Monika Kornaszewska-Polak (Uniwersytet Śląski)
prof. Anna Kuśmirek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
prof. Paweł Landwójtowicz (Uniwersytet Opolski)
dr Karol Litawa (Uniwersytet Jana Pawła II).
prof. Janusz Nawrot (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
prof. Dariusz Śmierzchalski Wachocz (Uniwersytet Szczeciński)

 

Adres redakcji

Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie
ul. Mehoffera 2
03-131 Warszawa
wsddwp.edu.pl/roczniki-teologiczne/; roczniki@wsddwp.edu.pl