Aktualny numer

W marcu 2023 roku został opublikowany numer za lata 2021-2022.

SPIS TREŚCI:

Rozprawy:

Łukasz GOŁĄB, Gianni Vattimo’s concept of religion

Tomasz SZTAJERWALD, Kształtowanie się poczucia własnej wartości u dzieci w świetle teorii systemów rodzinnych Davida Fielda

Marcin WOJTASIAK, L’uso della lingua polacca nelle celebrazioni eucaristiche prima del Concilio Vaticano II

Materiały:

Łukasz ŻAK, Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka; mamy swój własny fason i swój własny szyk… Garść uwag o tym, jak badać historię diecezji warszawsko-praskiej w kontekście przemian we współczesnej historiografii

Recenzje i artykuły recenzyjne:

Łukasz ŻAK, Błogosławione” Tridentinum i przeklęte” Vaticanum II? Uwagi na temat recepcji Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na marginesie książek Riforma cattolica e concilio di Trento. Storia o mito storiografico?” Massima Firpa oraz La contestazione cattolica. Movimenti, cultura e politica dal Vaticano II al ’68” Alessandra Santagaty

Sylwester GAWOREK, Recenzja książki: J. Grzybowski, Potęga kultury, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2021

Michał Jacek SKIERKOWSKI, Recenzja książki: C. Rossi Espagnet, Missione famiglia. Un percorso di Spiritualità coniugale, Edizioni Santa Croce, Roma 2022

TABLE OF CONTENS:

Articles:

Łukasz GOŁĄB, Gianni Vattimo’s concept of religion

Tomasz SZTAJERWALD, Creation of the sense of self-worth of children according to the family systems theory of David Field

Marcin WOJTASIAK, The use of Polish language in the Eucharistic celebrations before the Second Vatican Council

Works and research:

Łukasz ŻAK, “We are form the other side of the Vistula, across the river, we have our fashion and our style…” A few remarks on how to study the history of the Diocese of Warsaw-Praga in the context of changes in the contemporary historiography 

Reviews:

Łukasz ŻAK, The “blessed” Tridentinum and the “cursed” Vaticanum II? A few remarks about the reception of the Council of Trent and the Second Vatican Council after reading “Riforma cattolica e concilio di Trento. Storia o mito storiografico?” by Massimo Firpo and La contestazione cattolica. Movimenti, cultura e politica dal Vaticano II al ’68” by Alessandro Santagata

Sylwester GAWOREK, Book review: J. Grzybowski, Potęga kultury, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2021

Michał Jacek SKIERKOWSKI, Book review: C. Rossi Espagnet, Missione famiglia. Un percorso di Spiritualità coniugale, Edizioni Santa Croce, Roma 2022

Wszystkie numery czasopisma można znaleźć na stronie repozytorium cyfrowego Theo-logos: https://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/4098