Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium zostało powołane z woli pierwszego Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Bpa Kazimierza Romaniuka. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, wspierających Seminarium naszej Diecezji. Jego celem jest wspieranie duchowe i w miarę możliwości materialne alumnów. W wielu parafiach powstały koła Towarzystwa; ich celem jest przede wszystkim modlitwa w intencji powołań oraz modlitwa w intencjach poszczególnych alumnów. Swoistą tradycją jest już to, że każda osoba modli się za konkretnego alumna naszego Seminarium.

Dwa razy do roku, w Adwencie oraz w okresie Wielkiego Postu odbywają się w Seminarium spotkania, mające na celu wspólną integrację, modlitwę oraz spotkanie osób z Towarzystwa z alumnami i przełożonymi. Dla nas jest to także okazja do podziękowania za dobro, jakie doświadczamy od naszych diecezjan.

Zapraszamy do zakładania nowych kół Towarzystwa Przyjaciół Seminarium oraz do wstępowania do już istniejących, aby połączyć z Seminarium jak największą liczbę osób.

Odpowiedzialnym za Towarzystwo Przyjaciół Seminarium jest ks. prefekt Dariusz Rosłon. Zainteresowanych założeniem koła Towarzystwa Przyjaciół Seminarium w parafii zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 515 23 23 27

Zobacz także relacje ze spotkań: