Wielki Post w Seminarium

Wielki Post to czterdziestodniowy okres przygotowania do najważniej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. Jak wygląda ten czas w seminarium?

Rekolekcje Wielkopostne

Początek Wielkiego Postu stanowi Środa Popielcowa. W seminarium, jest to tradycyjnie dzień, w którym rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Są one dla nas wprowadzeniem w okres czterdziestodniowej pokuty i przygotowania na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje poprowadził dla nas o. Bartłomiej Hućko SJ. Dla części alumnów rekolekcje mają szczególne znaczenie. Alumnów z roku III i IV stanowią bowiem bezpośrednie przygotowanie na przyjęcie posług lektoratu i akolitatu.

Posługi Lektoratu i Akolitatu

Po zakończeniu rekolekcji następuje ważne wydarzenie na drodze formacji – udzielenie posług lektoratu i akolitatu. W tym roku, alumni roku IV otrzymali posługę akolitatu. Ze względu na zmianę ratio studiorum, alumni roku III podążają nową ścieżką formacji, która posługę lektoratu umiejscawia na roku czwartym. Posługę lektoratu otrzymał kleryk Marek podążający indywidualną ścieżką formacji.

Rekolekcje powołaniowe w seminarium

W tym roku odwiedzili nas niezwykli goście. Na początku Wielkiego Postu zorganizowane zostały w naszym seminarium rekolekcje powołaniowe. Młodzi mężczyźni mieli okazję odbyć rekolekcje, a zarazem włączyć się w życie seminaryjne. Przybyli goście uczestniczyli także we Mszy Świętej z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu.

Droga Krzyżowa

Przez cały rok, poza Okresem Wielkanocnym, przeżywamy w piątki nabożeństwo drogi krzyżowej. Jest to czas szczególnego pochylenia się nad dziełem odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. W wielkim poście nabożeństwo to przybiera szczególny wydźwięk.

Nasze seminarium włącza się także w Diecezjalną Drogę Krzyżową. W tym roku, wraz z księżmi biskupami i diecezjanami przechodziliśmy ulicami stołecznego Grochowa. Alumni byli włączeni w proces pisania rozważań, które podczas nabożeństwa również odczytywali.

fot. Karolina Błażejczyk

Gorzkie Żale

Piękną polską tradycją jest nabożeństwo gorzkich żali. W niedziele Wielkiego Postu alumni dołączają do wspólnoty pobliskiej Parafii pw. Świętego Jakuba by uczestniczyć wraz z nimi w rozważaniu Męki Pańskiej przed wystawionym w monstrancji Chrystusem Eucharystycznym.

Adoracja Krzyża

W Wielkim Poście pragniemy szczególnie pochylić się nad Miłości Boga objawiającą się przez Krzyż. W każdy piątkowy wieczór wielkiego postu, nasza wspólnota spotyka się na wspólnej adoracji krzyża. Nabożeństwo to składa się z dwóch części – prowadzonej i indywidualnej. W pierwszej części alumni każdego z kursów przygotowują rozważania oraz dobierają pieśni pasyjne. W drugiej zaś, każdy może w ciszy adorować Chrystusa Ukrzyżowanego.

Rekolekcje prowadzone przez kleryków

Zazwyczaj, to klerycy są uczestnikami są uczestnikami rekolekcji. W tym jednak szczególnym czasie roku role się odwracają. Klerycy podzieleni na zespoły, na których czele stają księża diakoni, prowadzą dla uczniów nauki rekolekcyjne. W parafiach naszej diecezji przyjmują oni rolę kaznodziejów. Rekolekcje szkolne odbywają się w kościołach i szkołach, gdzie mają okazję spotkać uczniów szkół szkół podstawowych i liceów.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej

Codziennie w innym pokoju, klerycy, a w miarę możliwości również przełożeni, gromadzą się, by wspólnie modlić się o jedność naszej wspólnoty. W tym roku modlimy się przed wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. Wspólna modlitwa płynąca z głębi serca uczy nas, że poświęcanie wolnego czasu Panu Bogu, jest pięknym darem, który możemy ofiarować Bogu i bliźnim.

Wymiar osobisty

Wspomniane wcześniej wydarzenia i nabożeństwa stanowią elementy wspólnotowe przeżywania Wielkiego Postu. Każdy z alumnów zaproszony jest jednak do tego, by przeżyć ten czas w osobistym spotkaniu z Panem Bogiem. Modlitwa, post i jałmużna stanowią wyznacznik przeżycia szczególnego okresu nawrócenia. Alumni w cichości serca podejmują rozmaite praktyki, by na chwałę Boga i pożytek ludzki pełnić dzieła miłosierdzia, ofiarować modlitwę i posty w przeróżnych intencjach.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!