Święcenia kapłańskie 2015

W dniu 30 maja br. ośmiu alumnów naszego seminarium otrzymało z rąk J. E. abp Henryka Hosera SAC sakrament święceń w stopniu prezpiteratu czyli święcenia kapłańskie. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 10.00 w katedrze warszawsko-praskiej pw. Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana męczennika.

W homilii ksiądz arcybiskup komentując pierwsze czytanie wskazał, że powołanie otrzymuje się jeszcze przed poczęciem (por. Jr 1, 5) i oto ci, którzy za chwilę przyjmą święcenia kapłańskie na to powołanie pozytywnie odpowiedzieli. Jeśli tylko będą rozwijać swoja więź z Chrystusem, staną się znakiem sprzeciwu dla świata. Doświadczą, że słowo Boże, które będą głosić, w ich ustach będzie słodkie jak miód, ale napełni ich wnętrza goryczą (por. Ap 10, 9) z powodu prześladowań, które na pewno ich z tego powodu spotkają. Ale doświadczą również tego, że ktokolwiek opuszcza wszystko dla Jezusa i Jego Ewangelii otrzymuje stokroć tyle braci, sióstr, matek, dzieci, domów (por. Mk 10, 30), czyli otrzymuje o wiele więcej, niż zostawił.

Po kazaniu kandydaci do święceń uroczyście wyrazili chęć przyjęcia posługi kapłańskiej oraz przyrzekli swojemu biskupowi i jego następcom cześć i posłuszeństwo. Po Litanii do Wszystkich Świętych biskup i wszyscy obecni księża po kolei wkładali na diakonów ręce i w ten sposób został im udzielony sakrament święceń. Następnie ksiądz biskup namaścił im ręce, które będą sprawowały Najświętszą Ofiarę, a także wręczył im chleb i wino do sprawowania Eucharystii. Na koniec obrzędu neoprezbiterzy przekazali sobie znak pokoju z księdzem arcybiskupem i wszystkimi obecnymi księżmi. Był to jak zwykle najradośniejszy moment całej uroczystości. Potem wszyscy nowowyświęceni wraz z biskupem, swoimi proboszczami i profesorami seminarium koncelebrowali po raz pierwszy w swoim życiu Mszę Świętą.

Na zakończenie ksiądz Łukasz Tarasiuk w imieniu całego rocznika podziękował księdzu biskupowi za udzielenie sakramentu oraz wszystkim księżom, którzy towarzyszyli im na drodze ku kapłaństwu. Radość udzieliła się wszystkim zebranym. Następnie ksiądz arcybiskup, neoprezbiterzy i ich rodzice oraz cała społeczność seminaryjna udała się na obiad do naszego seminarium.

W niedzielę, 31.05. nowowyświęceni kapłani odprawią w swoich rodzinnych parafiach msze prymicyjne, tzn. po raz pierwszy samodzielnie i uroczyście odprawią Mszę Świętą. Wszystkim neoprezbiterom gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask w niełatwej służbie Bogu i ludziom naszej diecezji.
Nowowyświęceni kapłani oraz parafie pochodzenia:
ks. Jarosław Bordiuk, par. pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie.
ks. Daniel Filipowicz, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie, diec. siedlecka.
ks. Robert Kowalski, par. pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim
ks. Jarosław Olton, par. pw. św. Jakuba Apostoła w Jadowie.
ks. Dawid Sychowski, par. pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu.
ks. Łukasz Staszak, par. pw. św. Klemensa w Klembowie.
ks. Piotr Talarek, par. pw. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!