Historia

Biblioteka powstała w roku 2000 jako integralna część Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pierwszym jej dyrektorem został  ks. mgr lic. Arkadiusz Rakoczy. To dzięki jego staraniom  powstał  zarys pracy oraz zaczęto katalogować pierwsze książki, pochodzące głównie z darów – część została przekazana przez kapłanów diecezji warszawsko-praskiej, a znaczna ilość czasopism została ofiarowana przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej ks. Krzysztofa Goneta.  Bibliotekę od początku darami książkowymi i  czasopismami, głównie zagranicznymi, wspiera Bp Kazimierz Romaniuk, a także Bp Marek Solarczyk.

W latach 2005-2013  funkcję dyrektora Biblioteki pełnił ks. prof. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW. Za jego kadencji usprawniono pracę biblioteki, zostały skatalogowane periodyki naukowe i czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Dzięki jego współpracy z mgr Haliną Mieczkowską, kierownikiem Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, udało się opracować zbiór starodruków.

We wrześniu 2013 r. funkcję dyrektora Biblioteki WSD przejął ks. dr Sławomir Kielczyk. Dzięki jego decyzji unowocześniono system informatyczny w katalogu głównym z MAK BN na KOHA – pierwszy zintegrowany system informatyczny, działający w ponad tysiącu bibliotek naukowych na całym świecie, dzięki któremu Biblioteka WSD dostępna jest online. Podpisano również porozumienie z NUKAT, a od 25 kwietnia 2015 r. Biblioteka WSD  uzyskała uprawnienia do wprowadzania rekordów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT.

Równolegle do prac nad zmianą systemu przeprowadzono prace reorganizacyjne w lektorium i magazynie głównym, utworzono też nowy magazyn dolny z wydzielonymi działami (m.in. publikacje obcojęzyczne, literatura, albumy). Biblioteka WSD zyskała nowy, bardziej nowoczesny wizerunek.

Dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki, w 2017 r. klerycy-bibliotekarze po raz pierwszy wzięli udział w Targach Wydawców Katolickich w Warszawie, gdzie na stoisku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej mieli możliwość wyprzedania nadliczbowych egzemplarzy książek. Klerycy organizują także kiermasze książek przy kościele św. Jakuba na Tarchominie, mieszczącym się nieopodal Seminarium.