Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona co roku 1 listopada posiada kilka wymiarów. Tego dnia Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy weszli do chwały niebieskiej a przez to wysławia samego Boga, którego miłość objawiała się w ich życiu. Życie świętych wskazuje wiernym drogę, która prowadzi do świętości – zjednoczenia z Chrystusem. Dzień ten jest także okazją do zwrócenia uwagi na tajemnicę wspólnoty, którą jako Kościół posiadamy ze świętymi i ich pomoc w dążeniu do Boga.

Ukształtowanie się uroczystości ku czci wszystkich zbawionych ma swoje źródło w kulcie męczenników, który pojawił się w Kościele bardzo wcześnie. Z IV wieku pochodzą świadectwa obchodów ku czci wszystkich męczenników w Kościele wschodnim. Sądzi się, że w Rzymie świętowanie dnia ku czci wszystkich świętych 1 listopada rozpoczęło się w VIII wieku, kiedy to papież Grzegorz III ufundował w bazylice św. Piotra na Watykanie oratorium ku czci Zbawiciela, Maryi Dziewicy i Wszystkich Świętych. Od tego czasu 1 listopada miały miejsce w Rzymie modlitwy do Wszystkich Świętych.  W X wieku papież Jan XI wyznaczył na ten dzień osobną uroczystość Wszystkich Świętych, która odtąd obowiązuje w całym Kościele.

Oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych (1-8 listopada) związana jest z możliwością otrzymania łaski odpustu zupełnego (darowania kar czyśćcowych dla zmarłych). Każdego dnia oktawy, nawiedzając cmentarz i modląc się w intencji zmarłych oraz wypełniając ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego (brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, łaska uświęcająca, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa w intencjach papieża), możemy uzyskać darowanie kar doczesnych dla jednego zmarłego.

Korzystajmy z łask, które Pan Bóg daje nam przez Kościół a wszyscy święci niech będą dla nas przykładem miłości do Boga i skutecznym wsparciem w życiu wiary.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!