Obłóczyny 2022

W sobotę 22 października 2022, we wspomnienie świętego Jana Pawła II, siedmiu alumnów trzeciego roku przyjęło strój duchowny – sutannę. Uroczystość odbyła się w Kościele pw. Świętego Franciszka na warszawskim Tarchominie. Przewodniczył jej ksiądz Tomasz Sztajerwald – rektor naszego seminarium.

Podczas homilii Ksiądz Rektor odwoływał się między innymi do dwóch szczególnych sutann, które miał na sobie święty Jan Paweł II, a które dziś można podziwiać w muzeach. Pierwsza z nich jest ta, którą Papież założył w dniu wyboru na Stolicę Piotrową. Druga została przeszyta kulami w dniu zamachu. Ksiądz Rektor tłumaczył na ich przykładzie, że sutanna jest niemym świadkiem wielu wydarzeń z życia księdza, zarówno tych przyjemnych, jak i trudnych. Zaznaczył także, że strój zewnętrzny powinien odpowiadać wewnętrznej postawie noszącego.

Wzorem świętego patrona

Podczas pierwszego roku pobytu w seminarium, nasi bracia z kursu trzeciego, obrali za swojego patrona Ojca Maksymiliana Marię Kolbego. Święty ten, gdy był dzieckiem, miał wizję Matki Bożej, która pokazała mu dwie korony: białą – oznaczającą czystość, oraz czerwoną – oznaczającą męczeństwo. Zapytany, którą wybiera, poprosił Niepokalaną o obie.

Dziś siedmiu alumnów, poprzez przyjęcie znaku stroju duchownego, nawiązało do wyboru, którego niegdyś dokonał ich patron. Sutanna, którą od dziś z dumą będą zakładać, zobowiązuje noszącego do przykładnego postępowania wobec napotykanych ludzi. Białą koroną staje się więc, przystojąca obłóczonemu alumnowi, czystość myśli, słów i poczynań. Koroną męczeństwa można zaś nazwać nieustanne dawanie świadectwa przynależności do Chrystusa w widocznym znaku stroju duchownego, zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy nie rozumieją wydźwięku sutanny.

Symbolika stroju duchownego

Otrzymana dziś przez kleryków czarna sutanna, ma przypominać im o obumieraniu dla świata i życiu dla Chrystusa. Elementem stroju duchownego jest także koloratka, której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa collare, oznaczającego obrożę. Jej wymową jest oddanie Chrystusowi całej swojej woli i otwarcie się w pełni na Jego prowadzenie. Stanowi ona dla alumnów swoisty “pierścionek zaręczynowy” w relacji z Chrystusem i Kościołem.  Biały kolor, kontrastujący z czarną sutanną, symbolizuje Zmartwychwstanie, w którego blasku, dzięki Łasce Bożej, mamy nadzieję uczestniczyć.

Otoczmy naszych alumnów modlitwą

Dzień obłóczyn jest wyjątkowym dniem podczas formacji seminaryjnej. Chociaż do otrzymania święceń kapłańskich przed alumnami jeszcze długa droga, to w oczach ludzi już teraz będą przypisywani do stanu duchownego. Od dziś, na ich widok, pozdrawiany będzie Jezus Chrystus, a ludzie nierzadko będą zatrzymywać się by poprosić o modlitwę czy podzielić się problemami.

Zawierzajmy nowo obłóczonych kleryków opiece Najświętszej Maryi Panny i za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II oraz Świętego Maksymiliana, módlmy się o wytrwałość i wszelkie łaski potrzebne naszym braciom na drodze do kapłaństwa.

Fot. Karolina Błażejczyk

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!