Posługi lektoratu i akolitatu 2022

W sobotę, 5 marca 2022 roku, Biskup Jacek Grzybowski udzielił posługi lektoratu pięciu klerykom III roku oraz posługi akolitatu siedmiu klerykom IV roku. Uroczystość miała miejsce w kaplicy seminaryjnej.

Jak co roku Msza święta z udzieleniem posług zakończyła wielkopostne rekolekcje seminarzystów. Tegoroczny czas skupienia na rozpoczęcie Wielkiego Postu prowadził ojciec Dariusz Galant OMI – kapłan pochodzący ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,  na co dzień pełniący funkcję duszpasterza pielgrzymów w Kodniu. Jest byłym egzorcystą oraz cenionym rekolekcjonistą.

W czasie homilii Biskup Jacek Grzybowski zwrócił uwagę na wagę i rolę tych posług i osób je pełniących we współczesnym życiu Kościoła, który potrzebuje coraz większego zaangażowania ze strony świeckich, którzy również mogą przyjąć te posługi, nie będąc alumnami seminarium duchownego.
Biskup Jacek zaznaczył, że przyjęcie posług nie tylko uprawnia do wykonywania określonych czynności podczas liturgii i poza nią, ale również zobowiązuje do prowadzenia określonego stylu życia, właściwego lektorom i akolitom.

Lektorat
Pierwsze wzmianki o lektorach pochodzą z roku 251. Znaleźć je można w liście papieża Korneliusza do Fabiusza, biskupa Antiochii. Święty papież wymienia w nim różne grupy duchownych wśród których znajdują się także lektorzy. Przed reformą papieża Pawła VI (1972 r.) lektorat był tzw. święceniami niższymi (obok ostiariatu, egzorcystatu i akolitatu), które przeznaczone tylko dla kleryków prowadziły ich do święceń prezbiteratu. Po reformie posługę lektoratu (także akolitatu) może przyjąć każdy wierzący mężczyzna, a od 2021 roku również kobieta.

Zadaniem lektorów jest m.in. czytanie lekcji z Pisma Świętego podczas Mszy świętej (z wyjątkiem Ewangelii) oraz wygłaszanie komentarzy liturgicznych. Lektor może także przewodniczyć nabożeństwom np. różaniec, majowe, czerwcowe oraz klerycy – lektorzy mogą m.in. błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę oraz  dokonać chrześcijańskiego pogrzebu (stacja w domu zmarłego i na cmentarzu).

Lektorzy są także wezwani m.in. do przygotowania wiernych do godnego przyjęcia sakramentów oraz do pomocy w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych.

Akolitat
Podobnie jak lektorat akolitat sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jego zadania zmieniły się w roku 1972, kiedy to papież Paweł VI w swoim motu proprio Ministeria Quaedam dokonał reformy święceń niższych.

Akolita jest sługą ołtarza. Do jego obowiązków należy m.in. pomoc w przyjmowaniu darów, przygotowywanie ołtarza do celebracji, rozdzielanie Komunii Świętej (jest on z urzędu nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej)  oraz puryfikacja (oczyszczanie) i porządkowanie naczyń liturgicznych, jednak jego posługa rozciąga się nie tylko na czas Mszy Świętej.

Akolita może roznosić Najświętszą Eucharystię do chorych. Może także wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, lecz nie może udzielać Nim błogosławieństwa.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!