[archiwum] Sympozjum na KUL

W dniach 22-23 X w ramach X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych organizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się dwudniowe sympozjum naukowe pod nazwą „Natchnienie Pisma Świętego”. Traktowało ono o nowym dokumencie wydanym przez Papieską Komisję Biblijną „Natchnienie i prawda Pisma Świętego”, który pobudził do dyskusji czołowych polskich biblistów. Dwóch spośród wykładowców naszego seminarium wraz z dwoma klerykami uczestniczyło w niektórych z prelekcji dnia pierwszego, by następnie nasycić wzrok zabytkami Lublina.

Na uwagę zasługiwał referat ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, w którym starał się wykazać, iż wszystkie księgi biblijne pochodzą od Boga. Jest to wyraźnie widoczne w Pięcioksięgu. Prorocy zaś otrzymują łaskę objawienia i ją przekazują. Jednak jak się to przedstawia w psalmach, skoro można znaleźć w nich tyle ludzkich odczuć? Otóż objawienie ma tutaj trojaki charakter: interwencji Boga w życie psalmisty, interwencji w dzieje całego ludu i objawienie się mądrości Bożej w świecie. Księgi mądrościowe z kolei, mimo że wydają się dziełem ludzkich przemyśleń, są w rzeczywistości rezultatem głębokiego studiowania Tory i proroków oraz postawy bojaźni Bożej. W Nowym Testamencie centrum objawienia jest Jezus a Apostołowie są przekaźnikami tego Objawienia.

Wśród prelegentów znalazł się także ks. dr hab. Waldemar Linke, który prowadząc niegdyś dni skupienia w naszym seminarium, był już wcześniej znany klerykom. Próbował on przedstawić kwestię natchnienia i prawdy biblijnej w świetle dokumentów Kościoła, począwszy od soborowej konstytucji Dei Verbum aż do adhortacji papieża Franciszka, Evangelii Gaudium. Prelegent proponował stosować hermeneutykę H. G. Gadamera. Podkreślał przy tym, by badanie zagadnienia objawienia nie było ahistoryczne lub językowe.

Po odsłuchaniu referatów i dyskusji panelowej niemal koniecznością było zwiedzenie tego pięknego miasta, jakim jest Lublin. Pierwszym celem było obejrzenie wnętrza Bazyliki Relikwii Krzyża Świętego, zwanej Kościołem oo. Dominikanów, by następnie przejść się uliczkami starego miasta, oglądając jego architekturę, kończąc tę małą wycieczkę chwilą modlitwy w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!