Obłóczyny 2014

Kościół w Wołominie

18 października 2014 roku, w Święto Łukasza Ewangelisty, sześciu alumnów naszego seminarium przyjęło z rąk księdza rektora Krzysztofa Warchałowskiego strój duchowny. Dotychczas alumni przyjmowali sutannę podczas liturgii sprawowanych w seminaryjnej kaplicy. W tym roku wspólnota seminaryjna udała się do Wołomińskiej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, aby razem z jej wiernymi świętować jubileusz 90-lecia jej powstania oraz również fakt, że następny rocznik alumnów poczynił ważny krok na drodze ku  kapłaństwu.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza rektora była koncelebrowana przez kapłanów wychowawców, profesorów  i zaproszonych przez obłóczanych kleryków. Licznie zgromadzili się również członkowie rodzin oraz mieszkańcy Wołomina. Zebrani mogli wysłuchać homilii wygłoszonej przez celebransa. Nawiązał w niej do osoby patrona dnia, św. Łukasza, stawiając wszystkim, a szczególnie obłóczanym klerykom, za wzór autora Ewangelii i Dziejów Apostolskich jako człowieka o wysokiej kulturze i dużej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka. Ksiądz rektor wspomniał też o bł. księdzu Jerzym Popiełuszce, którego 30. rocznica męczeńskiej śmierci wypadła dzień po obłóczynach, i podkreślał to, że sutanna była dla tego kapłana czytelnym znakiem oddania się całkowicie na służbę Chrystusowi.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!