[archiwum] Konferencja „Życie bliskie śmierci”

Dnia 25 października 2014 r. w gmachu naszego seminarium miała miejsce konferencja „Życie bliskie śmierci”. Zainaugurowała ona cykl spotkań „W kręgu nauki”. Organizatorem spotkania była Diecezja Warszawsko-Praska. Wśród panelistów można było znaleźć wybitnych przedstawicieli teologii, filozofii, medycyny, psychologii oraz prawa. 

Wystąpienia skierowane były do środowisk związanych z opieką nad ludźmi chorymi, bliskimi śmierci, a więc lekarzy, duszpasterzy służby zdrowia, sióstr zakonnych zaangażowanych w dzieła charytatywne Kościoła związane m.in. z opieką hospicyjną, studentów medycyny, alumnów, a także wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Oto tytuły wystąpień:
„Śmierć jako negacja życia” – ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
„Hospicja perinatalne” – prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci OPP, Warszawski Uniwersytet Medyczny
„Śmierć przed narodzeniem” – prof. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
„Holistyczne postrzeganie człowieka od rozpoznania choroby do ostatnich dni życia” – dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie
„Psychiczne aspekty cierpienia człowieka umierającego” – dr n. med. Mariola Kosowicz, Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
„Prawne aspekty stanów bliskich śmierci” – Zbigniew Cieślak, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
„Etyczne aspekty stanów bliskich śmierci” – ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

Każde wystąpienie było zakończone pytaniami zadawanymi przez przybyłych gości. Na koniec wszyscy prelegenci mieli możliwość odniesienia się do zadawanych pytań, uzupełnienia własnych wystąpień, ich podsumowania, jak również przedstawienia postulatów związanych z poruszaną problematyką. Profesora Chazana zainteresował ewangelizacyjny wymiar towarzyszenia kobiecie. Ksiądz Warzeszak zadał pytanie o wolność pacjenta i lekarza. Sędzia Cieślak w podsumowaniu mówił o zasypywaniu podziałów. Doktor Mader z kolei podkreślił to, że każdy pacjent to osoba. Pani doktor Dangler wyraziła konieczność kontynuowania konstruktywnych działań. Ksiądz Guz zakończył postulatem odzyskania prawdy o człowieku i Bogu. Wszyscy prelegenci podkreślali ważność problemów poruszanych podczas konferencji, która według organizatorów ma być jedną z pierwszych.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!