Rocznica poświęcenia seminarium i kandydatura 2019

8 grudnia, czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, niesie ze sobą dwa wydarzenia, głęboko związane z dynamiką formacji seminaryjnej. W toku studiów pierwszym wydarzeniem jest niewątpliwie sztuka seminaryjna i jej premiera, zaś w wymiarze duchowym, jako ważniejszy, należy uznać obrzęd przyjęcia kleryków w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Przed przedstawieniem nowych kandydatów do sakramentu święceń, swoją opinię na temat kleryków musiało wydać grono profesorów i przełożonych, a także inne osoby, które przyglądały się wzrostowi ich powołania. Dzień ten jest więc ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty seminaryjnej, a w szczególności dla alumnów roku piątego, którzy oficjalnie, w obecności biskupa Marka Solarczyka wyrazili pragnienie przyjęcia święceń. W skutek tego, możemy się dziś cieszyć siedmioma kandydatami, którzy już 23 maja 2020 roku, przyjmą święcenia diakonatu.

Alumnom gratulujemy, a w ich imieniu prosimy o modlitwę, aby dobrze przygotowani, mogli zostać włączeni do stanu duchownego.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!