Roraty 2019

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów adwentu są tzw. msze roratnie. Są one sprawowane także w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Msze wotywne o Matce Bożej “roraty

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Kościół w tej części roku liturgicznego przypomina nie tylko ziemskie przyjście Pana, ale zwraca uwagę na powtórne przyjście, które dokona się na końcu czasów.
Charakterystycznym elementem adwentu są msze roratnie, które są sprawowane na cześć Matki Bożej. Ich nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście (introitu) – Rorate caeli desuper et nubes pluant justum (Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego).
Roraty, sprawowane najczęściej jeszcze przed świtem, kojarzą się z blaskiem świec, który roznosi się wśród ciemności. Światło w Kościele zawsze wskazuje na Chrystusa, który jest światłością świata oświecającą ciemności życia. Czas sprawowania rorat (jeszcze przed wschodem słońca) ma przypominać, aby każdy wierny był gotowy na Sąd ostateczny i zawsze zachowywał czujność w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Roraty w Seminarium

Także klerycy wraz z przełożonymi uczestniczą we Mszach Świętych wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie tzw. mszach roratnich. Są one sprawowane w seminarium w każdą środę oraz sobotę adwentu.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!