Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Czwartek, 6 października, był dniem inauguracji roku akademickiego 2016-2017 w naszym Seminarium. Tradycyjnie jest to dzień, w którym w Kościele wspomina się ustanowienie Eucharystii i nierozłącznie z nią związanego kapłaństwa. W ten czwartek w gmachu seminaryjnym swoją drogę ku kapłaństwu Chrystusowemu rozpoczęło 8 alumnów, którzy złożyli ślubowanie i przyjęli indeksy, stając się w ten sposób pełnoprawnymi studentami teologii.

Uroczystość zgromadziła licznych gości, na czele z arcybiskupem Henrykiem Hoserem i biskupem Markiem Solarczykiem – pasterzami Diecezji Warszawsko-Praskiej i równocześnie wykładowcami seminaryjnymi. W gmachu Seminarium pojawili się również liczni przedstawiciele środowisk związanych z praskim Seminarium, m.in. rektorzy uczelni wyższych, ludzie nauki, księża, siostry zakonne oraz klerycy nowo przyjmowani do grona rodziny seminaryjnej.

W pierwszej kolejności miała miejsce Msza święta, podczas której modlono się szczególnie za kandydatów na przyszłych księży, polecając ich formację Jezusowi Chrystusowi. Arcybiskup Henryk Hoser, będący głównym celebransem, wspomniał podczas homilii o wieloaspektowości wychowania seminaryjnego, podkreślając przy tym wiodącą rolę żywej relacji z Panem.

Drugim punktem było spotkanie w auli, gdzie odbyła się immartykulacja studentów pierwszego roku, po której zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez rekotra Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego. Tytuł wystąpienia brzmiał Wyzwania wychowania chrześcijańskiego wobec współczesności. Na początku prelegent przedstawił definicję tego, co można nazwać wychowaniem chrześcijańskim, na podstawie dokumentów Kościoła katolickiego z XX w., a zwłaszcza z czasów Soboru Watykańskiego II. Następnie mówił o wyzwaniach, jakie stawia przed wychowawcami współczesność. Podstawowym i najważniejszym celem wychowania chrześcijańskiego jest uformowanie człowieka świętego. Natomiast do najważniejszych wyzwań współczesności zaliczają się te, które są związane z kryzysem wartości i autorytetów oraz rozwojem komunikacji elektronicznej. Po zakończonym wykładzie inauguracyjnym zabrzmiały głosy chóru Musica Sacra, który uświetniał swoim śpiewem całą uroczystość.

Po krótkich wystąpieniach podsumowujących oficjalną część uroczystości, wygłoszonych przez rektora naszego Seminarium ks. prof. dra hab. Krzysztofa Warchałowskiego i Księdza Arcybiskupa zebrani udali się do refektarza, aby podczas kolacji porozmawiać o planach na zbliżający się rok akademicki 2016-2017.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!