Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Święto to ma korzenie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i nawiązuje do kultu męczenników. W katakumbach, przy grobach tych, co zginęli za Chrystusa i wiarę, pierwsi chrześcijanie modlili się i sprawowali Eucharystię. Dziękowali Bogu za dar i przykład życia świętych, a także prosili ich o wstawiennictwo u Ojca. Z biegiem czasu tradycje obchodzenia tego święta się zmieniły, ale nadal wyznajemy z radością główne prawdy wiary: obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Te prawdy odzwierciedlają się w uroczystości Wszystkich Świętych i w następnym dniu, 2 listopada, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Wtedy też zastanawiamy się nad przemijaniem i śmiercią, co wyrażamy przez odwiedzanie cmentarzy, gdzie spoczywają nasi bliscy. Składamy na grobach znicze i kwiaty, aby zachować pamięć o zmarłych i okazać im naszą ciągle żywą miłość.

Odpust zupełny dla zmarłych

W tych dniach istnieje możliwość również duchowego daru.  Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla osób zmarłych, zarówno bliskich, jak i nieznajomych. Odpust zupełny oznacza uwolnienie od kary czyśćcowej dla dusz naszych bliskich, którzy podczas ziemskiego życia, nie wydoskonalili się w miłości do Boga i trwają w rzeczywistości ostatecznego przygotowania, na wejście do Niebieskiej Ojczyzny. Dar odpustu jest niezwykle ważny, ponieważ jako uczynek miłosierdzia wobec duszy, nie tylko pomaga jej samej w osiągnięciu nieba, ale i tego kto go podejmuje formuje
w miłości. Uzyskanie odpustu zupełnego w tym czasie dotyczy wyłącznie osób zmarłych.

Aby otrzymać odpust za zmarłych w tym okresie, należy pobożnie nawiedzić cmentarz oraz wypełnić następujące warunki:

  1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu;
  2. Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania lub być w stanie łaski uświęcającej;
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (zarówno ciężkiego jak i lekkiego);
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą;
  5. Odmówić modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” jako uznanie jedności ze wspólnotą Kościoła;
  6. Odmówić modlitwę w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.

Odpust łączy się ściśle z przyjęciem Komunii Świętej dlatego też jednorazowe przyjęcie Najświętszego  Sakramentu wiąże się z otrzymaniem jednego odpustu. Odpust można otrzymać raz dziennie.

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych są czasem związanym z wielką łaską Boga, którą chce On wylewać na żyjących i którą chce okazać zmarłym. Niezbędna jest współpraca z Bożą łaską dlatego pamiętajmy o pełnieniu uczynków miłosierdzia ponieważ odnosi ono triumf nad sądem (por. Jk 2, 13b).

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!