Obłóczyny 2023

Niech Pan zwlecze z ciebie starego człowieka z jego uczynkami i przyoblecze cię w nowego człowieka, stworzonego według wzoru Boga, w sprawiedliwości i świętości polegającej na prawdzie.

Przy słowach Psalmu 84 śpiewanego wraz z powyższą antyfoną, sześciu kleryków trzeciego roku otrzymało sutanny. Uroczystość miała miejsce 21 października 2023 roku, o godzinie 11:00 w kościele parafialnym p.w. Świętego Łukasza Ewangelisty na warszawskim Tarchominie. Przewodniczył jej ksiądz Tomasz Sztajerwald – rektor naszego seminarium.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych

Słowa odczytywanej Ewangelii pięknie łączyły się z obrzędem, który dokonał się w trakcie liturgii. Alumni otrzymując strój duchowny, przywdziali znak przynależności do Chrystusa będący zarazem świadectwem dla ludzi. W trakcie homilii Ksiądz Rektor przywołał postać błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, męczennika z Dachau i patrona Słupska. Był on alumnem, który poniósł śmierć męczeńską we wrześniu 1942 roku w obozie koncentracyjnym. Mógł ocalić swoje życie, rezygnując z drogi ku kapłaństwu. Pozostał jednak wierny swojemu powołaniu, woląc oddać własne życie niż porzucić sutannę. Postać tego błogosławionego z czasów II Wojny Światowej, może być wzorem dla nas, żyjących we współczesnym świecie.

Wzgardziłem królestwem ziemskim i wszelką ozdobą doczesną dla Miłości Pana mojego Jezusa Chrystusa.

Obłóczyny to znany od starożytności rytuał przejścia, gdzie zmiana szaty była wyrazem otrzymania nowej tożsamości i nowego życia – a w przypadku sutanny, przyjęcia szaty wybrania i powołania dla Boga. Obłóczony staje się wyraźnym znakiem i mocnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Czarna sutanna ma przypominać o obumieraniu dla świata i zanurzeniu się w wieczności. Symbolizuje również rezygnację z tego, co niesie świat na rzecz cnoty ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, pokory i wyrzeczenia. Elementem stroju duchownego jest także koloratka, której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa collare, oznaczającego obrożę. Jej wymową jest oddanie Chrystusowi całej swojej woli i otwarcie się w pełni na Jego prowadzenie. Stanowi ona dla alumnów swoisty “pierścionek zaręczynowy” w relacji z Chrystusem i Kościołem.  Biały kolor, kontrastujący z czarną sutanną, symbolizuje Zmartwychwstanie, w którego blasku, dzięki Łasce Bożej, mamy nadzieję uczestniczyć.

Otoczmy naszych alumnów modlitwą

Dzień obłóczyn jest wyjątkowym dniem podczas formacji seminaryjnej. Do otrzymania święceń kapłańskich przed alumnami jeszcze długa droga. W oczach ludzi jednak już teraz będą przypisywani do stanu duchownego. Od dziś, na ich widok, pozdrawiany będzie Jezus Chrystus, a ludzie nierzadko będą zatrzymywać się by poprosić o modlitwę czy podzielić się problemami.

Zawierzajmy nowo obłóczonych kleryków opiece Najświętszej Maryi Panny oraz módlmy się o wytrwałość i wszelkie łaski potrzebne naszym braciom na drodze do kapłaństwa.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!