Seminaryjny Dzień Życia Konsekrowanego

W Kościele 2 lutego przeżywamy dzień życia konsekrowanego. W okolicach tego dnia, rokrocznie w naszym seminarium pragniemy spotkać się z siostrami ze zgromadzeń i instytutów, z którymi mamy przyjemność współpracować. Nie inaczej było i tym razem. W środę 31 stycznia mieliśmy zaszczyć wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej przez bp. Romualda Kamińskiego oraz uroczystym śniadaniu na seminaryjnym refektarzu.

Ksiądz Biskup w homilii podkreślał niezwykłą zależność jaka wiąże kleryków z siostrami֫. Zaznaczył wspólny cel i konieczność współpracy w prowadzeniu ludzi do Chrystusa. W dobrodziejstwach dzieł modlitwy i miłosierdzia od sióstr i pań z instytutów znajdujemy wsparcie kapłańskiego życia. Jednakże to na kapłanach, a więc w  przyszłości na obecnych klerykach, spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność rozwój powołań. Ksiądz Biskup podkreślił wagę posługi duszpasterskiej w kształtowaniu rodzin i młodzieży, by mogły tam zrodzić się nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Po Eucharystii przeszliśmy do seminaryjnego refektarza, gdzie wspólnie zjedliśmy śniadanie. Klerycy przekazali siostrom upominki, jako symbol wdzięczności, którą mamy w sercu.

Pragniemy dziękować siostrom i paniom z instytutów za nieustannie okazywaną nam dobroć i za modlitwę. Cieszymy się, że mogliśmy gościć siostry w naszym budynku. W naszych sercach zaś goszczą siostry nie jest do roku, lecz przez cały czas.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!