Seminaryjne spotkanie Ekumeniczne

Dnia 17 stycznia roku odbyło się w naszym Seminarium coroczne Akademickie Spotkanie Ekumeniczne. Gościliśmy w tym roku przedstawicieli Kościoła Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Ewangelicko – Metodystycznego, Ewangelicko – Reformowanego, Ewangelicko – Augsburskiego i Polskokatolickiego. W spotkaniu wziął również Wikariusz Generalny Diecezji Warszawsko-Praskiej Bp Marek Solarczyk.

Tegoroczne spotkanie składało się z trzech części. Pierwszą stanowiła konferencja naukowa, na temat wyzwań współczesnego duszpasterstwa. Głos zabrali w niej: Ks. Krzysztof Warchałowski – rektor WSD DW-P (Kościół Rzymskokatolicki), Ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), który wygłosił wykład na temat problemów duszpasterstwa diasporalnego, Pastor Michał Jabłoński (Kościół Ewangelicko-Reformowany RP) opowiadający o wyzwaniach jakie stoją przed Kościołem niszowym, Ks. Adam Misiejuk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) mówiący o wyzwaniach duszpasterstwa młodzieży, Ks. dr Marek Tatar (Kościół Rzymskokatolicki) mówiący o ignorancji w wierze. W panelu dyskusyjnym głos zabrał również Ks. Bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Po ostatnim pytaniu, wszyscy zgromadzeni udali się do kaplicy seminaryjnej aby uczestniczyć w drugiej części spotkania, czyli Nieszporach Ekumenicznych o Jedność Chrześcijan.

Nieszporom przewodniczył Bp Marek Solarczyk, Wspólną modlitwę uświetnił swoim śpiewem chór Seminarium Prawosławnego i Chór Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nieszpory zakończyły się błogosławieństwem Biskupa oraz odśpiewaniem antyfony ku czci Matki Bożej.

Trzecią część stanowiła wspólna kolacja, podczas której mieliśmy możliwość osobistej rozmowy w naszymi dostojnymi gośćmi oraz wymiany doświadczeń.

Całe spotkanie przebiegało w przyjaznej i miłej atmosferze wypełnionej radością ze spotkania przy Jezusie Jego rozproszonych dzieci. Inicjatywa ta wpisuje się w rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!