Nieszpory ekumeniczne

W niedzielę 28 stycznia, alumni naszego seminarium wzięli udział w nieszporach ekumenicznych, które odbyły się w bazylice katedralnej diecezji warszawsko – praskiej. Nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup Marek Solarczyk zorganizowane zostało w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i zgromadziło wiernych różnych wyznań, aby wspólnie prosili Boga o jedność i zgodę. Wśród zebranych byli członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej na czele z jej prezesem – biskupem Jerzym Samcem – zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Słowo wygłosił ksiądz Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Rozważając władzę człowieka w kontekście mocy Bożej, mówił o wolności wyboru, którą nazbyt często wykorzystujemy, aby niszczyć i dzielić. Powołaniem człowieka i przeznaczeniem udzielonej mu przez Boga mocy, jest wypełnianie świata miłością tam, gdzie jej jeszcze brakuje lub skąd została wyrzucona. Ksiądz Doroteusz Sawicki podkreślał też potrzebę brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa i obietnice, a także wartość, jaką współpraca chrześcijan różnych wyznań, wnosi w budowanie Ojczyzny. Na zakończenie biskup Marek Solarczyk przywołał postać bł. Bolesławy Lament, która w podobieństwie do Boga upatrywała to co powinno być podstawą jedności między ludźmi.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!