[archiwum] Przekształcenie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie w Akademię Katolicką

8 października 2020 roku w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu odbyła się uroczystość inauguracji  nowego roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Teologicznej w Warszawie, której dawna nazwa brzmi Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Nasze seminarium jest afiliowane do tej jednostki.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą sprawowaną w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca tzw. kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. Następnie rozpoczęła się część akademicka.

Na wstępie uroczystej inauguracji roku akademickiego, ks. kard. Kazimierz Nycz poinformował o ustanowieniu następczyni Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, którą jest Akademia Katolicka w Warszawie. Uczelnia została erygowana za zgodą Stolicy Apostolskiej dekretem ks. kardynała z dnia 15 sierpnia 2020 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w setną rocznicę Cudu nad Wisłą.

Następnie prowincjał o. Jezuitów, o. Tomasz Ortmann SJ, przeczytał przesłanie Wielkiego wice-Kanclerza uczelni, ks. Arturo Sosa Abascal SJ. W przesłaniu, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego wyraził radość z rozwoju obu sekcji: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum, co znalazło odzwierciedlenie w powstaniu Akademii Katolickiej w Warszawie.

W przemówieniu okolicznościowym, ks. Krzysztof Pawlina przedstawił pokrótce historię uczelni, która sięga lat 60-tych ubiegłego stulecia. Wskazał również cele, które widzi przed nową uczelnią. „Ta uczelnia chce być Akademią piękna ponadczasowego, piękna za horyzontem. Tego piękna, które jest za horyzontem naszego życia. Chcielibyśmy być uczelnią, która daje klucz do zrozumienia siebie i świata” – mówił ks. Rektor.

W dalszej części uroczystości ks. Krzysztof Pawlina wraz z ojcem Robertem Wawrem SJ, przywitali gości, po czym odbyła się immatrykulacja studentów.

Inaugurację uświetnił wykład pt. „Zrozumieć przyszłość”, który wygłosił Kawaler Orderu Orła Białego, prof. dr. hab. Michał Kleibera.

Na zakończenie uroczystości, błogosławieństwa zebranym udzielił Wielki Kanclerz Akademii, ks. kardynał Kazimierz Nycz.

www.akademiakatolicka.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej jest afiliowane do Akademii Katolickiej w Warszawie d. Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.akademiakatolicka.pl.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!