Seminaryjna Pielgrzymka do Hodyszewa

3 października 2020 roku nasza cała wspólnota seminaryjna  udała się na pielgrzymkę do Hodyszewa, miejscowości położonej niedaleko Brańska, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pojednania, a w nim cudowny obraz przedstawiający Królową Podlasia. Przystankiem w drodze do sanktuarium była Zuzela – miejsce narodzin Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z wizytą w Zuzeli

Pierwszym punktem pielgrzymki były odwiedziny kościoła parafialnego w Zuzeli, gdzie miejscowy proboszcz ks. Jerzy Krysztopa przybliżył historię kościoła, znaczenie chrzcielnicy, w której był chrzczony przyszły Prymas Polski, historię samego Prymasa oraz jego rodziny. Przy zabytkowej chrzcielnicy została odmówiona modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego. Następnym punktem pielgrzymki była wizyta w muzeum-szkole, do której  Stefan Wyszyński uczęszczał za swoich młodzieńczych lat. Ksiądz Krysztopa przybliżył także realia życia podczas zaboru rosyjskiego oraz opowiedział o patriotycznym usposobieniu i wychowaniu Stefana Wyszyńskiego Seniora, ojca przyszłego kardynała.

U Królowej Podlasia

Celem pielgrzymki było sanktuarium maryjne w Hodyszewie, gdzie kustosz miejsca ks. Wojciech Juszczuk SAC, opowiedział historię wsi Hodyszewo i genezę powstania sanktuarium. Przedstawiona została także historia cudownego wizerunki Matki Bożej, który znajdował się w tej świątyni, podczas gdy była ona cerkwią prawosławną, przez krótki czas cerkwią unicką, a następnie znów prawosławną. W trakcie pierwszej wojny światowej, gdy prawosławni wycofywali się w głąb Rosji obraz trafił aż do guberni połtawskiej, do wsi Jeremiejowka w powiecie Złotonosza. Stamtąd, po licznych staraniach ks. Szymona Bagińskiego wraz z biskupem łomżyńskim Stanisławem Kostką Łukomskim, trafił do Warszawy, skąd potem do już katolickiej parafii w Hodyszewie.

Kilka chwil po godzinie 12 rozpoczęła się wspólnotowa Msza Święta. W homilii Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny w naszym seminarium, przypomniał, że w życiu każdego człowieka bardzo ważne jest oddanie się Jezusowi, także akt powierzenia się Matce Chrystusa, która jest również naszą Matką i naszym pocieszeniem we wszelkich przeciwnościach.

Ostatnim puntem pielgrzymki była wizyta w tzw. Krynicy tj. zabytkowej kaplicy ze źródełkiem, gdzie ks. Grzegorz Mądry wraz z klerykami z roku II poprowadzili różaniec przy stacjach różańcowych.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!