Niedziela palmowa

Najważniejszy tydzień roku liturgicznego rozpoczyna Niedziela Męki Pańskiej, znana również jako Niedziela Palmowa.

Szósta niedziela okresu Wielkiego Postu skupia naszą uwagę na tajemnicy wjazdu Jezusa do Jerozolimy – pokorny Król wjeżdża na „ośle, na źrebięciu, potomku oślicy” (Zach 9, 9), aby rozpocząć bezpośrednie przygotowania do podjęcia dzieła odkupienia człowieka i zaniesienia jego grzechów na drzewo krzyża. Święty Bonawentura pisał: „O Jezu, Proroku ludu wychodzącego na Twoje spotkanie, wsiadłeś na osiołka i dałeś przykład przedziwnej pokory, gdy oklaskiwał Cię nadbiegający lud, gdy ścinał gałązki i drogę wyściełał szatami. Gdy tłumy śpiewały hymny pochwalne. Ty, nie zapominając nigdy o swym miłosierdziu, płakałeś nad zniszczeniem Jerozolimy, Powstań teraz, o służko Zbawiciela. i w orszaku córek syjońskich idź zobaczyć swojego prawdziwego Króla… Przyłącz się do Pana nieba i ziemi, siedzącego na grzbiecie źrebięcia, idź za Nim zawsze z gałązkami oliwki i palmy, z uczynkami pobożności i cnót zwycięskich”. O tryumfalnym wjeździe Zbawiciela do Jerozolimy wspominają wszyscy Ewangeliści. Dziennik pątniczki Egerii z IV wieku wspomina o znanym wśród chrześcijan obchodzie tego święta, sięgającym swoimi korzeniami nawet końca III wieku.

Na początku Liturgii Niedzieli Męki Pańskiej odśpiewuje się antyfonę: “Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały”. Zaraz przy wejściu do kościoła czytana jest Ewangelia o tryumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a następnie kapłan święci palmy. Później zostają one spalone a popiołem posypuje się głowy wiernych we Środę Popielcową następnego roku.

W trakcie Liturgii Słowa zostaje odczytana część Ewangelii poświęcona Męce Pana Jezusa z podziałem na rolę Pana Jezusa, narratora i innych osób wypowiadających się w tym fragmencie. W tym roku podczas liturgii usłyszymy relację Męki Pańskiej Ewangelisty Łukasza (Łk 22,14-23,56). Czytanie Męki podczas Liturgii Niedzieli Palmowej stanowi wiarę Kościoła w to, że triumf Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest nierozdzielny wraz z Jego męką i śmiercią na krzyżu.

Od roku 1986 Niedziela Palmowa, wolą św. Jana Pawła II, stała się również Światowym Dniem Młodzieży.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!