Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2019

W dniu Niepodległości – 11 listopada 2019 roku– ośmiu kleryków IV roku wraz z ks. Wicerektorem Sławomirem Kielczykiem i grupą osób z naszej diecezji wyruszyli na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – miejsc początku religii judaizmu, chrześcijaństwa, życia, nauczania, męki i chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wyjazd miał nie tylko charakter studyjny – odczytania tzw. piątej Ewangelii (jak mówił św. Paweł VI), ale również modlitewny i rekreacyjny. Listopadowa pielgrzymka alumnów IV roku jest wpisana w formację seminaryjną jako ważny element przygotowania do kapłaństwa.

Pierwszego pełnego dnia w Ziemi Świętej klerycy wraz z grupą pielgrzymów nawiedzili groby patriarchów Abrahama (i Sary), Izaaka (i Rebeki) oraz Jakuba (i Lei) w Hebronie.
Później pielgrzymi nawiedzili Betlejem – „miasto chleba” i narodzenia Pana Jezusa. Odwiedzili bazylikę na Polu Pasterzy oraz bazylikę Narodzenia Pańskiego, grotę mleczną i kościół świętej Katarzyny (wraz z grotami św. Hieronima). Ważnym punktem było nawiedzenie groty Narodzenia Pańskiego oraz Msza Święta sprawowana w jej niedalekiej odległości.

W środę 13 listopada klerycy wraz z pielgrzymami odwiedzili kilka miejsc. Pierwszym punktem dnia była Msza Święta sprawowana w bazylice Nawiedzenia Świętej Elżbiety w Ain Karem. Kolejnym miejscem pielgrzymki była Jerozolima, a w niej Yad Vashem – miejsce upamiętniające ofiary Holocaustu, Muzeum Izraela (gdzie przechowywane są oryginalne fragmenty ksiąg Starego Testamentu) i Ściana Płaczu. Jednym z bardziej poruszających momentów wyjazdu było nocne czuwanie w Bazylice Grobu Pańskiego. Kiedy zostały zamknięte drzwi do Bazyliki, w środku pozostali klerycy i kilka innych osób. Był to wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy zatrzymać się na dłuższą modlitwę przy symbolicznym grobie Adama, realnym miejscu ukrzyżowania Chrystusa, odnalezienia Jego krzyża przez św. Helenę czy złożenia Jego ciała. W czasie nocnego czuwania, przerywanego liturgiami Kościołów chrześcijańskich, Bazylikę wypełniała cisza, która sprzyjała rozważaniom Tajemnicy Odkupienia dokonanej przez Chrystusa dla zbawienia człowieka.

Mszą Świętą sprawowaną w kościele franciszkańskim nieopodal Wieczernika rozpoczął się kolejny dzień pielgrzymowania kleryków IV roku po Ziemi Świętej.
Tego dnia pielgrzymi odwiedzili m.in. bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, dwa tunele pod Jerozolimą, jeden sięgający swoją historią ok. XVIII wieku przed Chrystusem(!) oraz dawną ulicą (obecnie w tunelu) prowadzącą nad jedną z sadzawek. Później uczestnicy pielgrzymki mieli okazję dostać się na dawny plac świątynny (obecnie w miejscu Sanktuarium Świątyni Jerozolimskiej stoi Meczet na Skale). Kolejnymi miejscami, które odwiedzili pątnicy były: kościół św. Piotra in Gallicantu (postawiony na pamiątkę zaparcia się świętego Piotra), Wieczernik oraz tunel pod Świątynią Jerozolimską.

W piątek 15 listopada pierwszym punktem, który pielgrzymi nawiedzili był meczet Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Później uczestnicy pielgrzymki odwiedzili kościół Pater Noster w którym znajduje się ponad 160 tablic w różnych językach z tekstami modlitwy Ojcze nasz.
Kolejnym ważnym miejscem była Góra Oliwna skąd roztacza się przepiękny widok na Jerozolimę. Drogą Niedzieli Palmowej uczestnicy zeszli z góry i nawiedzili cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Jednym z większych przeżyć była droga krzyżowa ulicami Jerozolimy, pośród straganów i zaułków. Po skończonej drodze krzyżowej pątnicy nawiedzili ponownie Grób Pański.
Msza Święta tego dnia była sprawowana w Sanktuarium Getsemani (tzw. Kościół Narodów) – miejsca, skąd Pan Jezus został pojmany. W tym samym miejscu o godz. 20 odbyło się także czuwanie podczas tzw. Godziny świętej, w trakcie której rozważaliśmy modlitwę Jezusa w Wieczerniku, opuszczenie Go przez uczniów i czas agonii tuż przed męką.

Pielgrzymi rozpoczęli kolejny dzień od odwiedzenia Pustyni Judzkiej. Można tam zobaczyć przepiękne krajobrazy. Ciekawostką jest to, że na tych suchych terenach w kwietniu widoki zmieniają się diametralnie – dotąd sucha pustynia pokrywa się zielenią. Następnie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej w kościele Dobrego Pasterza w Jerychu. Później zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne nad brzegami Jordanu. Kolejnymi miejscami były m.in. Prymatu Świętego Piotra oraz Kafarnaum – miasto Pana Jezusa.

17 listopada klerycy rozpoczęli dzień od nawiedzenia Góry Tabor i sanktuarium Przemienienia Pańskiego, które tam się znajduje. Następnie odwiedzili kościół w miejscowości Tabgha, gdzie znajduje się znana mozaika przedstawiająca rozmnożenie chleba i ryb. Ciekawostką jest to, że w koszu znajdują się cztery chleby a nie pięć. Dlaczego? Ponieważ ten piąty chleb to Eucharystia – która jest na ołtarzu. Stamtąd pielgrzymi udali się na rejs statkiem po jeziorze Galilejskim, gdzie Pan Jezus uciszył burzę. Była to także okazja do spróbowania ryby świętego Piotra. Ciekawym miejscem okazała się także dawna świątynia boga Pana znajdująca się u źródeł Jordanu. Ostatnim punktem dnia była wspólna Msza Święta sprawowana w sanktuarium świętej Marii Magdaleny w Magdali.

Ostatniego dnia pielgrzymki pątnicy odwiedzili Kanę Galilejską – miejsce, gdzie Pan Jezus uczynił pierwszy cud. Jest to miejsce, gdzie małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. Wśród pątników była para, która świętowała 42. rocznicę ślubu. Później wszyscy udali się do Nazaretu, gdzie w kościele świętego Józefa uczestniczyli we Mszy Świętej oraz odwiedzili kościół Zwiastowania NMP wraz z grotą zmartwychwstania. Kolejnymi punktami były m.in. Góra Karmel (klasztor Stella Maris z grotą Eliasza) oraz Cezarea Nadmorska – miejsce utworzone i zaprojektowane przed Heroda Wielkiego. Po wyjeździe z Cezarei grupa pielgrzymów udała się na Lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie, skąd późnym wieczorem wylecieli do Polski.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej była wyjątkowym czasem pogłębienia naszej wiary w miejscach szczególnie wybranych przez Boga. Odwiedziliśmy miejsca, które Bóg obiecywał człowiekowi jako Ziemię Obiecaną, nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat jako człowiek, nauczał i cierpiał mękę. Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie złożono Jego ciało. Odnowiła się w nas nadzieja – nie ma Jego ciała, więc obietnica Zmartwychwstania jest realna i prawdziwa! Dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu, za łaskę pielgrzymowania po tej ziemi.

 


Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!