Uroczystość Wszystkich Świętych

Co roku 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycja tego święta sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa i odwołuje się do kultu męczenników. Już pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach, przy grobach tych, którzy oddali swoje życie za Chrystusa i wiarę. Zgromadzenie wiernych zbierało się na słuchaniu słowa Bożego i łamaniu chleba, to znaczy
na Eucharystii. Wyrażali tym samym wdzięczność Bogu za dar i przykład życia świętych, oraz prosili ich samych o orędownictwo u Ojca w niebie. Przez wieki tradycje związane z obchodami uroczystości Wszystkich Świętych zmieniały się, ale i dziś gromadzimy się, aby wyznać z radością główne prawdy wiary: obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.
Każda z nich, znajduje swoje odbicie, zarówno w dniu uroczystości Wszystkich Świętych jak
i w następującym po nim, 2 listopada, wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych. Dniom tym towarzyszy również zaduma nad przemijaniem i śmiercią, wyrażana w tradycji przez nawiedzanie cmentarzy, na których spoczywają nasi bliscy. Na grobach umieszczamy znicze i kwiaty, ocalając
w ten sposób pamięć o zmarłych i okazując, w sposób zewnętrzny, miłość, którą ich darzyliśmy.
W tych dniach istnieje możliwość również duchowego daru.  Codziennie od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla osób zmarłych, zarówno bliskich, jak i nieznajomych. Odpust zupełny oznacza uwolnienie od kary czyśćcowej dla dusz naszych bliskich, którzy podczas ziemskiego życia, nie wydoskonalili się w miłości do Boga i trwają w rzeczywistości ostatecznego przygotowania, na wejście do Niebieskiej Ojczyzny. Dar odpustu jest niezwykle ważny, ponieważ jako uczynek miłosierdzia wobec duszy, nie tylko pomaga jej samej w osiągnięciu nieba, ale i tego kto go podejmuje formuje
w miłości. Uzyskanie odpustu zupełnego w tym czasie dotyczy wyłącznie osób zmarłych.
Aby otrzymać odpust za zmarłych w tym okresie, należy pobożnie nawiedzić cmentarz oraz wypełnić następujące warunki:

  1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu;
  2. Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania lub być w stanie łaski uświęcającej;
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (zarówno ciężkiego jak i lekkiego);
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą;
  5. Odmówić modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” jako uznanie jedności ze wspólnotą Kościoła;
  6. Odmówić modlitwę w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.

Odpust łączy się ściśle z przyjęciem Komunii Świętej dlatego też jednorazowe przyjęcie Najświętszego  Sakramentu wiąże się z otrzymaniem jednego odpustu. Odpust można otrzymać raz dziennie.

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych są czasem związanym z wielką łaską Boga, którą chce On wylewać na żyjących i którą chce okazać zmarłym. Niezbędna jest współpraca z Bożą łaską dlatego pamiętajmy o pełnieniu uczynków miłosierdzia ponieważ odnosi ono triumf nad sądem (por. Jk 2, 13b).

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!