Adwent

Czterotygodniowym okresem Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Nazwa tego okresu pochodzi od łacińskiego czasownika advenio, advenire – przychodzić, przybywać. Pierwotnie tego słowa – adventus – używano na określenie uroczystego wjazdu cesarza do świątyni podczas uroczystości państwowych. W liturgii używane jest do określenia oczekiwania chrześcijan na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które było zapowiadane wielokrotnie i w przeciągu kilkuset lat przez proroków Starego Testamentu. Wcielenie Syna Bożego to przyjście samego Boga na świat dla naszego odkupienia. Okres adwentu charakteryzuje się radosnym oczekiwaniem, ale nie pozbawionym refleksji nad relacją człowieka do Boga. Dlatego też Kościół szczególnie w tym czasie zachęca do ofiarności, złożenie daru z siebie dla innych, zwrócenie uwagi na pracę nad sobą. Należy przygotować drogę dla Pana, być także drogowskazem skierowanym na Niego, żeby inni mogli przez nas znaleźć drogę do Boga, do nawrócenia. W czasie Adwentu jeszcze w średniowieczu używano koloru białego. Potem zastąpiono go kolorem fioletowym, symbolem pokuty, uniżenia, cichości serca, przygotowania godnego miejsca dla Pana Jezusa. Zachęca również do przypomnienia sobie o powszechnym powołaniu do świętości, ponieważ jak mówiły średniowieczne przekazy, na grobach świętych wyrastają fiołki o pięknym zapachu. Na pewno te legendy przyczyniły się do nadania temu kolorowi i samemu Adwentowi właśnie takiej wymowy. Trzecia niedziela Adwentu nosi nazwę „Gaudete”, czyli „Radujcie się” od antyfony na wejście „Radujcie się zawsze w Panu”. Tego dnia podczas liturgii kapłan nosi szaty koloru różowego.

Adwent dzieli się na dwa okresy. Do 16 grudnia jest to szczególny czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów. Czas od 17 do 24 grudnia to okres bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Szczególną patronką i bohaterką Adwentu jest Najświętsza Maryja Panna, która przyjęła wolę Bożą jako swoją i zrodziła Zbawiciela, Syna Bożego. Dlatego też na wspomnienie i uczczenie wspaniałej roli Maryi w dziele Odkupienia w Polsce w dni powszednie wczesnym ranem odprawiane są uroczyste Msze święte roratnie. Okres Adwentu kończy się wraz z pierwszymi nieszporami z Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!