Praktyki wakacyjne w Niegowie

Wakacje to dla kleryków nie tylko okres wypoczynku, lecz także czas odbywania praktyk duszpasterskich. Już pierwszego dnia wakacji, alumni rozpoczynający niebawem drugi rok formacji seminaryjnej, udali do Niegowa. Tam, na tydzień stali się wolontariuszami miejscowego Domu Pomocy Społecznej.

Klerycy mieli okazję towarzyszyć w codziennym życiu osobom zamieszkującym ośrodek, cierpiącym przez wzgląd na niepełnosprawność umysłową bądź fizyczną. Przyjmowali rolę opiekunów pomagając pracownikom ośrodka w codziennych czynnościach takich jak podawanie podopiecznym posiłków czy pomoc w czynnościach manualnych. Najważniejszym jednak zadaniem naszych alumnów było towarzyszenie mieszkańcom w ich codziennym życiu, poprzez rozmowy, spacery, ćwiczenia na sali gimnastycznej czy muzykę i wspólne zabawy. Alumni dbali także o swój rozwój duchowy poprzez modlitwy i uczestnictwo w  codziennej mszy świętej o godz. 6:00 wraz z siostrami Benedyktynkami Samarytankami Krzyża Chrystusowego.

Jak podkreślają nasi koledzy z II roku, posługa w Domu Pomocy Społecznej nauczyła ich otwartości na drugiego człowieka i doskonale przypomniała, że w każdym z nas mieszka Bóg. Niezwykle poruszający był dla nich widok radości życia u osób przykutych przez chorobę do łóżka. To właśnie one często zarażają uśmiechem i dobrym humorem tych, którzy nie borykają się z podobnymi ograniczeniami. Członkowie rodzinek, którym towarzyszyli alumni w czasie praktyk, z pewnością pozostaną w sercach kleryków na całe życie.

Kilka słów o Domie w Niegowie…

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzony jest przez Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego. Początkowo podopiecznymi były w przeważającej ilości dzieci z różnym stopniem upośledzenia umysłowego, z biegiem lat struktura wieku podopiecznych zmieniła się, przez wzgląd na starzenie się podopiecznych i obecnie dom zamieszkują głównie osoby dorosłe.

Dom jest koedukacyjny; obecnie przebywa w nim 100 osób. Placówka świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom spełnia w/w standardy w całości i otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki- Decyzja nr 10/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Dom realizuje usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.

Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty,  pościel, wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, odzież i obuwie. Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji a także na pomocy w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców.

Dom świadczy także usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów w następujących pracowniach:

 • pracowni terapeutycznej ogólnej,
 • sali doświadczania świata,
 • pracowni plastycznej,
 • pracowni gastronomicznej,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • pracowni kinezyterapii,
 • rehabilitacji i hydroterapii,
 • hipoterapii,
 • dogoterapii.

Cechą charakterystyczną domu sióstr jest tzw. system rodzinkowy, w którym podopieczny podzieleni są na grupy, żyjące wspólnie, stanowiące namiastkę rodziny.

Strona ośrodka: www.dpsniegow.pl

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!