Zimowa sesja egzaminacyjna

Wyższe Seminarium Duchowne to miejsce wszechstronnej formacji kleryków. Do jej aspektów należą rozwój duchowy, ludzki, intelektualny i duszpasterski. Realizację intelektualnego aspektu formacji stanowią sześcioletnie studia teologiczne kończące się otrzymaniem tytułu magistra teologii.

Do otrzymania tytułu magistra prowadzi jednak długa droga. Alumni rozpoczynają przebieg studiów od zgłębiania przedmiotów filozoficznych, budujących solidny fundament pod naukę teologii realizowanej na późniejszych latach studiów. Prócz przedmiotów filozoficznych i teologicznych klerycy poznają starożytne i nowożytne języki obce, uczą się historii i pogłębiają umiejętności muzyczne. Zajęcia z wychowania fizycznego pozwalają by zdrowy duch znajdował się w zdrowym ciele.

Jako studenci, alumni seminarium muszą być rozliczeni ze zdobytej wiedzy. Szczególnym czasem weryfikacji poczynionych postępów w nauce jest czas sesji egzaminacyjnej, podczas której odbywają się egzaminy z nauczanych przedmiotów. Czas ten następuje na zakończenie każdego z semestrów, a zatem dwukrotnie w ciągu roku. Obecnie alumni trwają w okresie zimowej sesji egzaminacyjnej, która potrwa od 20 do 31 stycznia.

W tym czasie wzmożonego wysiłku intelektualnego prosimy o szczególne wsparcie modlitewne. Niech Światło Ducha Świętego oświeca alumnów i profesorów, aby zdobyta przez kleryków wiedza przyniosła w przyszłości pożytek Kościołowi.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!