Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Dzień Zaduszny czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych obchodzony jest 2 listopada, tuż po Uroczystości Wszystkich Świętych. Kościół przeżywa ten dzień jako czas zadumy nad przemijaniem i w swoją modlitwą ogarnia wszystkich tych, którzy odeszli z tego świata lecz wciąż potrzebują naszej modlitwy. Modlitwa za zmarłych to jeden z uczynków miłosierdzia względem ducha. Wszyscy chrześcijanie, jako ochrzczeni w Chrystusie tworzą wspólnotę i są ze sobą wzajemnie powiązani, dlatego właśnie żyjący mogą pomóc duszom oczekującym w czyśćcu na dostąpienie chwały nieba [por. KKK 1032].

Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych przez osiem dni można uzyskać odpust zupełny dla osób zmarłych, zarówno bliskich, jak i nieznajomych. Odpust zupełny oznacza uwolnienie od kary czyśćcowej, która jest skutkiem grzechów popełnionych na ziemi.

Aby otrzymać odpust należy pobożnie nawiedzić cmentarz lub kościół oraz wypełnić następujące warunki:

  1. Wzbudzić intencję otrzymania odpustu;
  2. Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania lub być w stanie łaski uświęcającej;
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (zarówno ciężkiego jak i lekkiego);
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą;
  5. Odmówić modlitwy „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” jako uznanie jedności ze wspólnotą Kościoła;
  6. Odmówić modlitwę w intencjach, w których modli się Ojciec Święty.
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!