Wakacyjne praktyki w Niegowie

Nasze seminarium w czasie wakacji pomaga alumnom doświadczyć i nauczyć się miłości do Boga i do bliźnich. W tym roku alumni drugiego i trzeciego roku brali udział w tygodniowych praktykach w Domu Opieki Społecznej w Niegowie. Mieli  okazję towarzyszyć w codziennym życiu zamieszkującym ośrodek osobom, które cierpią przez wzgląd na niepełnosprawność umysłową bądź fizyczną. Klerycy w czasie praktyk przyjmują rolę opiekunów pomagając pracownikom ośrodka w codziennych czynnościach takich jak podawanie posiłków czy pomoc w czynnościach manualnych, lecz także w organizacji wolnego czasu poprzez spacery, ćwiczenia na sali gimnastycznej, muzykę i zabawy. Klerycy roku drugiego dodatkowo wzięli udział w pikniku z okazji powitania lata, zorganizowanym przez pracowników ośrodka, prezentując program muzyczny, prowadząc konkurs zagadek czy grając z podopiecznymi w kalambury.
Każdy człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga, a udział w praktykach w domu pomocy społecznej, pozwala przekonać się o tym jak nigdzie indziej.
Dając bliźniemu kawałek siebie, można uzyskać nieopisaną radość zauważalną w sercu drugiego, potrzebującego człowieka. Podopieczni domu w Niegowie zarażają optymizmem i radością życia pomimo codziennego cierpienia. Chyba każdy z alumnów wracając z praktyk, cząstkę serca pozostawia w “rodzince” której miał okazję towarzyszyć.

Kilka słów o Domie w Niegowie…

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie prowadzony jest przez Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego. Początkowo podopiecznymi były w przeważającej ilości dzieci z różnym stopniem upośledzenia umysłowego, z biegiem lat struktura wieku podopiecznych zmieniła się, przez wzgląd na starzenie się podopiecznych i obecnie dom zamieszkują głównie osoby dorosłe.

Dom jest koedukacyjny; obecnie przebywa w nim 100 osób. Placówka świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom spełnia w/w standardy w całości i otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki- Decyzja nr 10/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Dom realizuje usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.

Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty,  pościel, wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, odzież i obuwie. Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji a także na pomocy w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców.

Dom świadczy także usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów w następujących pracowniach:

 • pracowni terapeutycznej ogólnej,
 • sali doświadczania świata,
 • pracowni plastycznej,
 • pracowni gastronomicznej,
 • sali gimnastycznej i siłowni,
 • pracowni kinezyterapii,
 • rehabilitacji i hydroterapii,
 • hipoterapii,
 • dogoterapii.
Cechą charakterystyczną domu sióstr jest tzw. system rodzinkowy, w którym podopieczny podzieleni są na grupy, żyjące wspólnie, stanowiące namiastkę rodziny.
Strona ośrodka: www.dpsniegow.pl
Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!