Święcenia diakonatu

27 i 28 listopada 2017 roku w naszym Seminarium miały miejsce ważne wydarzenia liturgiczne. Jeden z kleryków, Michał Sztreja złożył uroczyste wyznanie wiary oraz otrzymał z rąk ks. biskupa Marka Solarczyka święcenia w stopniu diakonatu.

Nieszpory z wyznaniem wiary

Wieczorem, 27 listopada, w kaplicy Seminaryjnej, zostały odprawione uroczyste nieszpory, którym przewodniczył rektor naszego Seminarium, ksiądz Krzysztof Warchałowski. Podczas nabożeństwa kleryk Michał złożył przed całą Wspólnotą uroczyste wyznanie wiary potwierdzając wierność doktrynie Kościoła. Zachowując tradycję złożył je na ołtarzu.

Święcenia

Dzień później, 28 listopada, również w naszej kaplicy odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której ksiądz biskup Marek Solarczyk udzielił, z zachowaniem wszystkich przepisów Prawa kanonicznego, święceń w stopniu diakonatu klerykowi Michałowi.

Diakonat jest to służba w duchu pokornej miłości oraz pomocy prezbiterom w rozwoju chrześcijańskiego ludu. To także wezwanie do przechowywania tajemnicy wiary w czystym sumieniu, a także do głoszenia tejże wiary słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła.

Obrzęd święceń rozpoczął się po homilii. Odpowiadając na pytania księdza biskupa kleryk Michał wyraził wolę przyjęcia tej szlachetnej posługi. Wyraził także, na znak wewnętrznego oddania się Chrystusowi Panu, zawsze zachowywać celibat, służyć Bogu i ludziom, pogłębiać ducha modlitwy, wiernie sprawować Liturgię Godzin oraz kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa.

Po złożeniu przysięgi wierności biskupowi ordynariuszowi nastąpił śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której zanoszone były prośby do Boga o błogosławieństwo, uświęcenie i konsekrowanie swojego sługi Michała, który w tym czasie dokonał tzw. aktu prostracji tj. leżenia krzyżem.

W końcu nastąpił, sięgający czasów apostolskich, obrzęd nałożenia rąk i modlitwy nad nowo wyświęconym, po którym diakon Michał otrzymał stułę, dalmatykę oraz księgę Ewangelii. Następnie diakon Michał rozpoczął posługiwanie przy ołtarzu.

Księdzu diakonowi Michałowi życzymy obfitości łask Bożych i zapewniamy o naszej modlitwie.

Nieszpory z uroczystym wyznaniem wiary

Msza święta z obrzędem święceń

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!