Obłóczyny 2019 – relacja

“Świętość nie jest przywilejem wybranych. Nie jest wyjątkowym darem Bożym. Jest natomiast naszym powołaniem i obowiązkiem”, to słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki patrona obranego przez kleryków roku III, którzy w sobotę 19 października przyjęli strój duchowny z rąk ks. prof. Krzysztofa Warchałowskiego – rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko – Praskiej. Msza Święta wraz z obrzędem obłóczyn odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, w liturgiczne wspomnienie błogosławionego męczennika i warszawskiego kapelana Solidarności.

Znak dla świata

Obłóczyny to znany od starożytności rytuał przejścia, gdzie zmiana szaty była wyrazem otrzymania nowej tożsamości i nowego życia – a w przypadku sutanny, przyjęcia szaty wybrania i powołania dla Boga. Obłóczony staje się wyraźnym znakiem i mocnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Czarna sutanna ma przypominać o obumieraniu dla świata i zanurzeniu się w wieczności. Symbolizuje również rezygnację z tego, co niesie świat na rzecz cnoty ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, pokory i wyrzeczenia.

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy”

Podczas homilii ksiądz rektor zwracał się do mających przyjąć strój duchowny: „Drodzy bracia, ta sutanna jest znakiem Chrystusowego kapłaństwa, starajcie się tym bardziej swoim życiem względem tego znaku okazywać swój szacunek…”, a nawiązując do życia bł. Jerzego Popiełuszki zachęcał: „Niech ta świętość według słów waszego patrona będzie waszym obowiązkiem, ale również radością waszego życia…, niech będzie waszym powołaniem do tego, abyście uczyli się służyć Panu Bogu i ludziom…” Na zakończenie uroczystości ksiądz rektor pogratulował klerykom odważnej decyzji pójścia za Chrystusem, która przynosi radość i zbawienie: „niech słowa Chrystusa realizują się na co dzień, realizują się zawsze, aby nigdy nie brakowało tych, którzy mają iść i służyć na niwie Pańskiej”.

Kustosz sanktuarium ks. Grzegorz Kowalczyk wręczył nowoobłóczonym pamiątkowe ikony z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej z życzeniami opieki Maryi na dalszy czas formacji seminaryjnej.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!