[archiwum] Nowi diakoni warszawsko-prascy

Święcenia otrzymali:

dk. Krystian Czerski,

dk. Jacek Domański,

dk. Piotr Połomski,

dk. Piotr Protaś,

dk. Zbigniew Sapiejewski,

dk. Marcin Skolasiński.

Stan diakona znany był już w I wieku chrześcijaństwa, czego świadectwem są wskazania dla pełniących posługę diakonów, które odnajdujemy na kartach Nowego Testamentu (zob. Dz 6, 1-6; 1 Tm 3, 8nn). Od samego początku zadaniem mężczyzn, którym polecono tę misję, było służenie wspólnocie Kościoła, a szczególnie najbardziej potrzebującym  wyznawcom Chrystusa.

Z biegiem czasu zadania powierzane diakonom zaczęły odnosić się do pomocy biskupowi w celebrowaniu Eucharystii. Nie tylko służyli przy ołtarzu, lecz również zanosili Wieczny Pokarm więźniom i chorym. Podczas liturgii czytali Pismo Święte, a poza nią przygotowywali święte czynności i dbali o ład w świątyni.

Dziś zadania diakonów, choć bardzo podobne, uległy niewielkim przeobrażeniom, jakie wymogła reforma organizacji wspólnoty wiernych na przełomie kilku wieków. Obecnie stan diakonatu jest okresem bezpośredniego przygotowania do przyjęcia święceń prezbiteratu. Choć istnieje w Kościele diakonat stały, a nie przygotowujący do prezbiteratu, to w Polsce jest mało popularny i wymaga oddzielnej formacji. W Kościele w Polsce diakonat traktowany jest jako ostatni krok formacji seminaryjnej.

Dziś wyświęceni diakoni dalej będą odbywać studia teologiczne w seminarium, zaś po wakacjach, część rocznego okresu spędzą na parafiach, w których pełnić będą diakońską służbę we wspólnocie Kościoła.

Ksiądz biskup Marek Solarczyk wskazał nowo wyświęconym diakonom, aby pełnili swoją posługę z radością i otwartością na drugiego człowieka. Polecił im, aby, przez lekturę Pisma Świętego i głęboką modlitwę, trwali w Mocy Ducha, który udzielił im charyzmatu służby w Kościele.

Nowym diakonom życzymy trwania w radosnej posłudze dla Kościoła warszawsko-praskiego i gorliwości w głoszeniu prawdy o Chrystusie dającym życie. Zapewniamy również o stałej modlitwie w intencji dobrego przygotowania do święceń prezbiteratu, które będą miały miejsce w maju 2013 roku.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!