Niedziela Biała, czyli Miłosierdzia Bożego

Niedziela Biała, czyli Miłosierdzia BożegoII Niedziela Wielkanocna posiada wiele nazw: Biała, Przewodnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego czy też Niedziela Niewiernego Tomasza. Kończy ona ośmiodniowy obchód oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dlaczego jest tak ważna?

Święta, święta i po świętach…

W przypadku obchodów Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych dla katolików powyższe przysłowie nie ma racji bytu. II Niedziela Wielkanocna zamyka obchód pochodzącej z III wieku oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół przez dni oktawy (ośmiu następujących po sobie dni) przedłuża świętowanie najważniejszych wydarzeń w dziejach. Historycznie Dni Oktawy Paschalnej były i są nadal czasem nabożeństw i katechez dla ochrzczonych podczas Wigilii Paschalnej.

Przez wszystkie osiem dni, które są przedłużeniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego można w kościołach usłyszeć sekwencję wielkanocną. Jej pierwsza zwrotka doskonale oddaje ducha tych dni:

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Biała, Przewodnia czy Miłosierdzia Bożego?

Aby zrozumieć znaczenie nazwy Niedzieli Białej znów musimy cofnąć się do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Każdy z nas, ochrzczonych, na Chrzcie świętym otrzymał białą szatę. Jest to symbol przyobleczenia się w nowego, czystego człowieka. Również już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa katechumeni otrzymywali białe szaty, Najczęściej były to płaszcze lub tuniki. Przez czas oktawy Paschalnej chodzili w nich nieustająco, ostatnim dniem była właśnie II Niedziela Wielkanocna, kiedy to już nie także strojem, ale już tylko swoją postawą mają świadczyć o Chrystusie.

Natomiast nazwa Niedzieli Przewodniej ma dwojakie znaczenie. Pierwsze, bliższe katolickiemu charakterowi dnia, niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, przewodzi wśród innych dni. Innym wytłumaczeniem tej nazwy są tradycje prawosławne oraz ludowe, według których ta niedziela jest niedzielą zmarłych. Jest to jeszcze pewnego rodzaju zakorzenienie sprzed czasów chrześcijaństwa, kiedy to obchodzono wiosenne „Dziady”.

Terminu Niedziela Bożego Miłosierdzia zaczęto używać w roku 1993. Kilka lat później w roku jubileuszowym 2000, papież Jan Paweł II kanonizując apostołkę Miłosierdzia Bożego ustanowił II Niedzielę Wielkanocną świętem Bożego Miłosierdzia.

Bóg bogaty w miłosierdzie

„Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków” – te słowa wypowiadali nieco ponad tydzień temu kapłani, podczas uroczystego poświęcenia paschałów podczas Wigilii Paschalnej.

W tym roku II Niedziela Wielkanocna zbiega się z prawosławnymi świętami Wielkanocnymi.
Niech ten czas będzie dla nas przypomnieniem wielkiego dzieła Odkupienia, które staje się także naszym udziałem, jeżeli poddamy się woli Bożej.

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!