Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W czwartek, 30 września 2021 roku, nasza wspólnota seminaryjna rozpoczęła nowy rok akademicki uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy seminaryjnej przez bpa Romualda Kamińskiego oraz bpa Jacka Grzybowskiego. Następnie po ubraniu tog akademickich profesorowie udali się na aulę, w której nastąpiła oficjalna ceremonia inauguracyjna. 

Podczas uroczystego wejścia profesorów żeński “Konkatedralny Chór Kamionek” odśpiewał hymn Gaude Mater Polonia, po którym nowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. dr Tomasz Sztajerwald powitał wszystkich zebranych gości, a także wygłosił słowo, w którym wyraził wolę wypełnienia pragnienia Jezusowego; aby każdy uczestnik tej ziemskiej pielgrzymki był właściwie zaopatrzony w Słowo Boże, rozumienie prawd Bożych oraz sakramenty, tak aby jego droga była owocna. Formacja przyszłych kapłanów powinna przebiegać w tym właśnie kluczu, aby byli oni gotowi sprostać tym wymaganiom w przyszłości.

Jako kolejny głos zabrał rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Następnie odbyło się  ślubowanie i immatrykulacja jedenastu kleryków roku propedeutycznego naszego seminarium poprowadzona przez nowego moderatora tegoż roku – ks. Dariusza Rosłona.

Po immatrykulacji ks. rektor Tomasz Sztajerwald ogłosił otwarcie nowego roku akademickiego 2021/2022, po czym został wygłoszony wykład inauguracyjny pt. Trudne życiowe zagrożenia – szanse czy zagrożeniem? przez dr. hab. Marię Ryś, prof. UKSW z Katedry Psychologii, Wychowania i Rodziny UKSW.

Na koniec słowo wygłosił bp Romuald Kamiński, który wyraził ogromną potrzebę modlitwy o nowe powołania kapłańskie, z racji ciągle rosnącej potrzebny posługi sakramentalnej na terenie naszej diecezji. Na zakończenie odśpiewano hymn Gaudeamus Igitur.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!