Akademickie Spotkanie Ekumeniczne 2019

14 stycznia w gmachu naszego Seminarium odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne w ramach którego przybyli do nas przedstawiciele m.in. Kościoła Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Luterańskiego oraz Polskokatolickiego. Tegorocznym tematem do namysłu było „Duszpasterstwo małżeństw mieszanych wyznaniowo”.

Trzy części – jeden temat
Tegoroczne spotkanie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą stanowiła część akademicka w której zaprezentowane zostały stanowiska Kościołów na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo. Jako pierwszy referat wygłosił ks. mitrat prof. dr hab. Jerzy Tofiluk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który jest jednocześnie Rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Tadeusz Zieliński z Kościoła Chrześcijan Baptystów, będący również Prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jako ostatni głos zabrał ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński posługujący w Sądzie Biskupim Diecezji Płockiej oraz będący wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po prezentacjach miała miejsce dyskusja.

Kolejną częścią spotkania była wspólna modlitwa nieszporami, której przewodniczył Biskup Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ostatnim elementem spotkania była kolacja, która stała się okazją do wymiany poglądów, nawiązaniu nowych znajomości i merytorycznej dyskusji.

Seminaryjny zwyczaj

Już od kilku lat w Seminarium Duchownym naszej Diecezji odbywają się Akademickie Spotkania Ekumeniczne w ramach których prowadzona jest dyskusja na różne tematy. W latach ubiegłych były to tematy związane m.in. z rolą duchowieństwa w odzyskiwaniu Niepodległości, o wyzwaniach duszpasterstw młodzieżowych oraz o wyzwaniach stawianych Kościołowi.

Spotkania seminaryjne wpisują się w obchód rozpoczynającego się niebawem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!