t

Jak wygląda historia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej? Zobacz na linii czasu:

Powstanie diecezji

25 marca 1992

Powstanie diecezji

Na mocy bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus powstaje diecezja warszawsko-praska. Jej pierwszy ordynariusz ks. biskup Kazimierz Romaniuk od początku pragnął, aby na jej terenie powstało seminarium. Rozpatrywano różne lokalizacje – m.in. gmach byłego Niższego Seminarium Duchownego przy ul. Kawęczyńskiej i budynek Domu Księży Emerytów w Otwocku. Ostatecznie postanowiono jednak, że seminarium powstanie na Tarchominie. Teren ten w swoim testamencie przepisał fundacji im. Piusa XI Władysław Kisiel-Kiślański. Od tego czasu w zabudowaniach dawnego Pałacu Mostowskich mieszkali klerycy Metropolitalnego Seminarium Duchownego i Klerycy Seminarium Redemptoris Mater.     Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Projekt budynku

14 listopada 1997

Projekt budynku

14 listopada 1997 roku bp Romaniuk zlecił wykonanie projektu budynku, który razem ze stojącym już na terenie pałacem miał pełnić funkcję seminarium. Przygotowaniem planów zajął się zespół, na którego czele stanął inż. Leszek Klajnert. Projekt ostatecznie został zatwierdzony w Wielki Czwartek 1 kwietnia 1999 roku. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Pozwolenie na budowę

8 kwietnia 1999

Urząd Gminy Warszawa-Białołęka wydał zezwolenie na budowę gmachu seminarium. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Poświęcenie placu i start budowy

4 maja 1999

Poświęcenie placu i start budowy

We wspomnienie świętego Floriana – patrona katedry warszawsko-praskiej, biskup Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę budynku. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Pierwsze fundamenty

1 czerwca 1999

Rozpoczęte prace szybko przyniosły efekty i już 1 czerwca na Tarchominie powstały pierwsze fundamenty. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Powołanie Seminarium do życia

29 września 1999

Powołanie Seminarium do życia

29 września 1999 roku, w święto poświęcenia katedry, bp Romaniuk wraz ze swymi biskupami pomocniczymi, w obecności księży dziekanów oraz władz samorządowych, dokonał uroczystego podpisania aktu erekcyjnego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, który wmurowano wraz z kamieniem węgielnym pobłogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Zakończenie budowy

15 marca 2000

Zakończenie budowy

Konstrukcja budynku została zakończona 15 marca 2000 roku. Równocześnie trwały prace wykończeniowe i instalacyjne. W listopadzie zamontowano marmurowy ołtarz (dar pana Luigiego Antoliniego) oraz wykonano witraż Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Seminarium (autorem jest pan Andrzej Skalski). Wszystkie prace zakończono 6 grudnia 2000 roku. Znajdujące się obecnie w kaplicy witraże św. św. Michała i Floriana – patronów katedry warszawsko-praskiej zostały wstawione we wrześniu 2002 roku. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Pierwsza kadra profesorska

15 maja 2000

Biskup Kazimierz Romaniuk powołał kadrę profesorską a niespełna miesiąc później, 13 czerwca przedstawił pierwszy skład przełożonych. Rektorem został mianowany ks. dr Wacław Madej, wicerektorem – ks. dr Jan Gołąbek, prefektem – ks. Tomasz Wielebski, ojcem duchownym – ks. Robert Pawlak, a prokuratorem – ks. Robert Kalisiak. W czerwcu 2001 roku mianowany został jeszcze jednego ojciec duchowny, którym został ks. Paweł Sołowiej. Podoba Ci się ten artykuł?

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Przeprowadzka na Tarchomin

11 września 2000

Klerycy I roku zamieszkali w pałacu. 9 października do częściowo oddanego budynku sprowadziły się pozostałe roczniki alumnów mających zostać kapłanami diecezji warszawsko-praskiej. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Poświęcenie budynku

8 grudnia 2000

Poświęcenie budynku

8 grudnia 2000 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, 8 biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, został zamknięty I Synod Diecezjalny. Wtedy też poświęcono gmach Seminarium. Na tę uroczystość swój list skierował Ojciec Święty Jan Paweł II. Pisał on w nim m.in.:

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

21 czerwca 2004

Zmiana na stanowisku rektora. Posługę zakończył ks. Wacław Madej. Nowym rektorem został ks. Krzysztof Waligóra. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

22 czerwca 2005

Funkcję rektora zaczął pełnić ks. Piotr Klimek Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

6 stycznia 2015

Nowym rektorem zostaje ks. Krzysztof Warchałowski. Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!

Nasze Seminarium znajduje się na terenie dawnego zespołu dworskiego Mostowskich. Poznaj jego historię.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!