Różaniec on-line

W ciągu roku formacyjnego nasza wspólnota seminaryjna modli się w każdy czwartek o godz. 21.00 modlitwą różańcową prosząc o powołania kapłańskie oraz w powierzonych nam intencjach. Od 7 stycznia 2021 roku modlitwa ta jest dostępna w Internecie on-line, dzięki czemu możemy nawiązać wspólnie duchową łączność. Rozważania do do tajemnic różańcowych przygotowują każdorazowo klerycy. Intencje można składać tutaj.

Najbliższa transmisja: 21 stycznia 2021 g. 21.00 (link wkrótce)

Poniżej dostępne są nagrania oraz rozważania ze wcześniejszych modlitw. Zapraszamy do wysłuchania i rozważania:

14 stycznia 2021

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

Wierni, patrząc na swego pasterza, chcą zobaczyć Chrystusa, który jest miłosierny naucza i prowadzi do Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, za każdego kapłana, przez którego udzieliłeś nam sakramentalnych darów. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Kapłan na wzór Maryi jest zatroskany o wspólnotę i nie przestaje powtarzać: “Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam Jezus”. Dziękujemy Ci, Panie, za troskę każdego kapłana o powierzoną mu owczarnię. Niech zaowocuje ona przemianą wielu ludzkich serc. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Kapłan ma być wyraźnym światłem i czytelnym drogowskazem kierującym ku Bogu. Ma być tym, który pierwszy uwierzy, przyjmie Ewangelię do serca i z wiarą będzie ja głosił. Dziękujemy Ci, Panie, za świadectwo życia każdego kapłana. Niech będzie dla nas wzorem, jak żyć według wskazań Dobrej Nowiny. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

4. Przemienienie na górze Tabor

“To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”. Przeżycie Boskiej chwały Chrystusa uszczęśliwiało uczniów. Pragnęli tam pozostać jak najdłużej, aby napełniać swoje serca Jego obecnością. Dziękujemy Ci, Panie, za świętych kapłanów. Niech ich przykład będzie zachętą by zawsze trwać przy Chrystusie. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

5. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia to sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości z Bogiem, to uczta Paschalna, w której spożywamy Chrystusa, w której nasza dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały. Nie ma Eucharystii tam, gdzie nie ma kapłana. Dziękujemy Ci, Panie, że zostałeś z nami w darze Eucharystii i za to, że nieustannie powołujesz ludzi pragnących wiernie służyć Tobie. Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego.

7 stycznia 2021

Rozważania:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

4. Przemienienie na Górze Tabor

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

5. Ustanowienie Eucharystii

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.