[archiwum] Współczesne zagrożenia ideologii gender

Kontynuacja marksistowskiego myślenia.

Ideologia ta jako ruch rewolucyjny sięgający buntu 1968 r., i zakorzeniony w marksistowskim myśleniu w wydaniu Nowej Lewicy jest, jak każda ideologia, narzędziem utrzymania władzy. Walka klas została zastąpiona walką płci, nowym proletariatem, który należy wyzwolić są czarnoskórzy, kobiety, mniejszości seksualne itp. Środkami produkcji, które muszą się dostać w ręce nowego proletariatu, aby nastąpiła równość, nie są już fabryki, ale kultura burżuazyjna (rodzina, religia, sztuka, myślenie ludzi). Ogólnie chodzi o stworzenie nowego typu „intelektualisty”, który kwestionuje i odrzuca wszelkie narracje (Bóg, płeć, stworzenie, natura, powinność, cnota, dziewictwo, wierność, obowiązek, itp.), bo uznaje je za opresyjne, zaś wyzwolenie się z ich ograniczeń ma mu dać pełnię szczęścia.

Wypaczone miejsce seksu i płciowości.

Najważniejszym, fundamentalnym, nieodzownym aktem ludzkim według ideologii gender jest akt seksualny. Stąd wynika postulat seksualizacji człowieka od najmłodszych lat życia oraz uznania prawa do seksu jako podstawowego prawa dziecka, które to prawo rodzice powinni wspomagać w realizacji. Płeć, w tej ideologii, uważa się za rzecz zależną wyłącznie od środowiska społecznego i kultury, dlatego nie wolno jej determinować i utrwalać poprzez wpajanie ról męskich i żeńskich. Przybiera to m.in. jawne promowanie homoseksualizmu jako normalnej, na równi z heteroseksualną formy współżycia seksualnego, zaś postawy heteroseksualne są piętnowane.

Mały błąd na początku, prowadzi do wielkiego błędu na końcu

Ideologia ta kłamie już u swych założeń, odrzucając naturę człowieka i oczywiste wyniki badań naukowych stwierdzających. różnice pomiędzy płciami nie tylko w obszarze narządów płciowych, ale przede wszystkim w obszarze budowy mózgu mózgu kobiety i mężczyzny. Dlatego odrzuca ona prawdę o człowieku i o jego powołaniu do miłości. Wolność, miłość, sprawiedliwość są przez nią traktowane jako terminy związane wyłącznie z seksem i prawami mniejszości seksualnych. Odrzuca się jakąkolwiek naukę o prawie naturalnym.

Światowy zasięg dzięki wsparciu finansowemu

Niebezpieczeństwo ideologii gender polega na tym, że jest wspierana finansowo przez największe fundacje (Forda, Rockefellera, Gatesa) a także na tym, że zostaje narzucana prawnie społeczeństwom w postaci przepisów rzekomo przeciwdziałającym nierówności (np. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które umożliwiając normalnym rodzinom odebranie dzieci, o tzw. „mowie nienawiści”, które zakazują używania pewnych sformułowań i wyrazów jako mających odcień dyskryminacyjny, o związkach partnerskich, których celem jest wyłącznie promocja orientacji homoseksualnej).

Jak przeciwstawić się ideologii gender

Przeciwdziałanie ideologii gender jest możliwe: należy troszczyć się o własną świętość i życie w łasce Bożej, dbać o ich życie modlitwy, wychowanie w wierze i życie sakramentalne swoje i dzieci, troszczyć się o szczęśliwe życie rodzinne, a ponadto należy organizować się i protestować przeciw wprowadzaniu seksualizacji dzieci w szkołach i przedszkolach (mocna i zdecydowana postawa rodziców w placówkach edukacyjnych) i przeciw ustawom o mowie nienawiści, o związkach partnerskich.

Konferencja była dobrą okazją do zapoznania się z założęniami ideologii gender, która ma coraz większy wpływ na życie społeczne, także w naszym kraju. Była też cennym wkładem w rzeczową dyskusję na ten temat – dyskusję, której brakuje we współczesnej przestrzeni publicznej.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!