Sympozjum na KULu

13 marca 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Wiosennych Dni Biblijnych odbyło się sympozjum pt. “Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii”. Wzięło w nim udział wielu profesorów ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich, studentów, kleryków oraz sióstr zakonnych.

Bardzo aktualny temat sympozjum spowodował, że nie były to dociekania jedynie teoretyczne, ale prowadziły do praktycznych wniosków duszpasterskich. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład ks. prof. Chrostowskiego, który na podstawie dwudziestego szóstego i dwudziestego siódmego wersetu pierwszego rozdziału księgi Rodzaju ukazał ludzką cielesność i płciowość, jako stworzoną na obraz Boży. Ksiądz profesor przedstawił miłość między kobietą i mężczyzną jako owoc i odwzorowanie miłości w Trójcy Świętej. Powołując się na tekst oryginalny, podkreślił również godność cielesności wynikającą z Boskiego aktu stworzenia.

Do wniosków płynących z tej refleksji często nawiązywał ks. prof. Henryk Witczak. Swój wykład oparł na tekście Pieśni nad Pieśniami i na jego podstawie przedstawił Bożą wizję miłości mężczyzny i kobiety. Analiza tego biblijnego tekstu wykazała istotną rolę zmysłów, oraz emocji w rozwijaniu relacji oblubieńca z oblubienicą. Barwne opisy Pieśni nad Pieśniami ukazują miłosne napięcie między oblubieńcami, a także moc miłości, która wyzwala ludzi i pociąga ku górze. To złączenie dwojga ludzi jest zakorzenione w zamyśle Boga, przez co ma moc stwórczą.

Poza wartościami naukowymi sympozjum było również okazją do wielu rozmów, spotkań, oraz nawiązywania nowych między międzydiecezjalnych znajomości. Na miejscu zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez kleryków z seminarium lubelskiego, a w przerwach między sesjami naukowymi był czas na rozmowę z kolegami z innych diecezji, oraz seminariów zakonnych. Do naszego seminarium wróciliśmy wzbogaceni przemyśleniami płynącymi z wysłuchanych pasjonujących wykładów i dyskusji, jak i wzmocnieni braterskimi relacjami.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!