Święcenia diakonatu 2015

16 maja, w Kościele konkatedralnym Matki Boże Zwycięskiej, biskup Marek Solarczyk udzielił święceń diakonatu sześciu akolitom naszego Seminarium Duchownego. Do nowo wyświęconych diakonów należą: Piotr Domański, Marcin Dominiczak, Grzegorz Harasim, Sebastian Lis, Tadeusz Siewko i Dawid Więcek.

Na mocy przyjętych święceń diakon zajmuje pierwsze po prezbiterze miejsce wśród tych, którzy pełnią posługę w celebracji Eucharystii. (OWMR 94)

Diakoni już od samego początku Kościoła pełnili szczególną posługę. Poza troską o dzieła miłosierdzia, uczestniczyli w misji ewangelizacji i sprawowaniu niektórych sakramentów. Dziś diakonat jest także przygotowaniem do tajemnicy prezbiteratu – drugiego stopnia sakramentu święceń kapłańskich.

Podczas sobotnich święceń, biskup uświadomił zebranym co jest fundamentem drogi, którą podejmują kandydaci. Są oni wezwani do tego, aby błogosławić Pana i ufnie przyjmować wszystko co wnosi w życie. Mają także być sługami jedności – poprzez świadectwo tworzyć i umacniać wspólnotę. Ich uwaga ma być skupiona na wpatrywaniu się w oblicze Boga i doprowadzaniu innych do Niego. Wreszcie są zobowiązani, aby nieść innym nadzieję, że Pan otacza ich opieką, że są w ręku Boga.

Wyrażamy radość i wdzięczność Bogu, że sześciu naszych braci zostało włączonych do grona duchownych. Pamiętamy o nich w modlitwie i o tą modlitwę prosimy całą wspólnotę naszej diecezji. Prosimy także o modlitwę za diakonów roku szóstego, którzy 30 maja otrzymają święcenia prezbiteratu.

 

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!