Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Obryckiego

W sobotę, 11 maja 2019 roku, wspólnota seminaryjna wraz z księżmi biskupami, kapłanami oraz wiernymi pożegnała świętej pamięci księdza prałata Kazimierza Obryckiego, który zmarł po ciężkiej chorobie 6 maja 2019 roku w wieku 77 lat, z czego 55 lat w kapłaństwie.

Ksiądz prałat Kazimierz Obrycki był wieloletnim wykładowcą języka łacińskiego, greckiego i filozofii patrystycznej. Był profesorem naszego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wykładał także w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawnej Akademii Teologii Katolickiej).

Ksiądz Kazimierz Obrycki urodził się 21 czerwca 1941 roku w Klimaszewnicy. Pochodził z Parafii św. Stanisława BM w Białaszewie (Diecezja Łomżyńska). Święcenia kapłańskie przyjął rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1964 roku. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również doktoryzował się w zakresie nauk humanistycznych.

Bezpośrednio po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Warce (1964-1967). Następnie został rektorem Kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP w Królikarni (1967-1970). Ze względu na powierzone mu obowiązki wykładowcy był rezydentem Parafii: św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim (1970-1985) oraz – przez minione 34 lata – św. Marii Magdaleny na Bródnie.

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym pracował jako wykładowca języka łacińskiego w latach 1969-2000. W latach 1977-2006 był starszym wykładowcą filologii patrystycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (d. ATK). W Wyższym Seminarium Duchownym naszej Diecezji wykładał języki łaciński i grecki w latach 2000-2016. Przez jego wykłady w ciągu bez mała 50. lat pracy profesorskiej przewinęła się większość alumnów seminariów duchownych diecezji warszawskich.
Ksiądz Profesor dał się poznać jako człowiek ogromnej wiedzy, wysokiej kultury osobistej, ale przede wszystkim jako pobożny, gorliwy, wrażliwy kapłan. Wymagający – ale w pierwszej kolejności od siebie samego.

Mszę świętą żałobną sprawowali: bp Romuald Kamiński – pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej, bp Kazimierz Romaniuk – pierwszy ordynariusz Diecezji, bp Michał Janocha – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, ks. infułat Lucjan Święszkowski, ks. infułat Stanisław Kur oraz ponad stu przybyłych kapłanów.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Kazimierzowi swoje miłosierdzie!

tekst na podstawie: www.diecezja.waw.pl

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!