Rok Wiary zaproszeniem do porzucenia starego człowieka

DSC_0630Obchody rozpoczęły się uroczystą procesją wejścia, podczas  której ks. abp. Henryk Hoser z asystą kleryków  naszego seminarium wnieśli Katechizm Kościoła  Katolickiego wraz z dokumentami Soboru Watykańskiego II. O oprawe  muzyczną podczas Mszy Świętej zadbał chór katedralny Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego, który na początku zaintonował pieśń bardzo bliską sercu wielu Polaków, Gaude Mater Poloniae.  Na uwagę zasługuje fakt, iż w katedrze pojawiło się wiele sióstr zakonnych, które wraz z cała rodziną diecezjalną chciały wejść w Rok Wiary.

Podczas homilii Pasterz warszawsko praski zaznaczył, że Nowa Ewangelizacja to przede wszystkim głoszenie Ewangelii w tym świecie, w którym żyjemy, którego często nie rozumiemy, w którym jesteśmy zagubieni. Pomocą do tego ma być wchodzący w życie nowy program duszpasterski „Bądźcie solą ziemi” mówiący o tym, jak skutecznie być świadkiem Kościoła. Biskup stawiał pytanie, powtarzając za Jezusem „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi jak przyjdzie?”. Wskazał, posługując się przykładem apostołów, którzy wołali do swego Mistrza „Panie, przymnóż nam wiary!”, że wiara nie jest rzeczą prostą, ma swoje odpływy i przypływy, często zawodzi w trudnościach. Zachęcał do odnalezienia siebie w sytuacjach ewangelicznych, w których apostołom brakowało wiary. Jednakże przypomniał wielokrotne nawoływanie Mistrza z Nazaretu, abyśmy „mieli wiarę w Boga”.

Kaznodzieja wspomniał o przyczynach zaniku wiary, których sam upatruje głównie w umieraniu modlitwy u wielu chrześcijan. Mówił: „Czym jest jakakolwiek  religia bez modlitwy, bez kontaktu z bóstwem? A co dopiero chrześcijaństwo.”  Receptą zaś na obecny stan wielu wierzących, znajdujących się na „pustkowiu duchowym”  ma być przypomnienie sobie własnego doświadczenia wiary i  szczere postawienie sobie pytania, czy ma ona dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Przypomniał, że wiara nie idąca w czyn, nie poparta świadectwem życia, jest wiarą martwą. Wskazał na dwa artykuły znajdujące się w naszym Credo – wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, a także święty, powszechny, apostolski Kościół. Powiedział, iż nie ma wiary w Boga bez Kościoła. A w odpowiedzi wielu ludziom atakujących Kościół podkreślił, że żaden człowiek nie może sobie przypisywać założycielstwa Kościoła, gdyż  to sam Bóg jest jego Twórcą.

Kończąc ks. Arcybiskup zakreślił głownie cele Roku Wiary na terenie naszej diecezji. Jest nimi przede wszystkim intensyfikacja pracy na polach wspólnot działających już w parafiach,  a także rozszerzenie oferty formacji na rodzinę, w której przecież wiara się kształtuje i stabilizuje.

Po homilii nastąpiło wyznanie wiary, w którym mogliśmy po raz kolejny w swoim życiu, choć tym razem w sposób bardzo podniosły, potwierdzić naszą przynależność do Boga.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!