Rok akademicki 2012/13 rozpoczęty!

klerycy1Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10, w seminaryjnej kaplicy, gdzie była celebrowana Msza Święta pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera. Razem z Nim wokół ołtarza eucharystycznego stanęło ok. 30 kapłanów, m.in. bp. Marek Solarczyk, księża opiekunowie, profesorowie, niektórzy proboszczowie z naszej diecezji, zaproszeni goście, siostry zakonne, a przede wszystkim alumni naszego seminarium. Na uroczystościach zjawiło się także 42 alumnów I roku z Urli, gdzie jest realizowany projekt wspólnego roku propedeutycznego archidiecezji i diecezji warszawsko-praskiej, na czele z ks. Markiem Szymulą.

Podczas homilii Pasterz warszawsko praski nawiązując do biblijnej historii Hioba mówił o wartości cierpienia, które dopuszcza względem nas Bóg. O tym, że jest to swoisty imperatyw do głębszego szukania Jego obecności w naszym życiu. Nawoływał również do tego, aby nie bać się cierpienia, ale zmierzyć się z nim, bo tak jak Hiob, możemy zyskać więcej aniżeli dotychczas mieliśmy. Ks. arcybiskup podkreślił, że seminarium nie jest zwykłą wyższą uczelnią, a kapłaństwo nie ma charakteru zawodowego, studentów przyprowadza tutaj Jezus. Samo zaś funkcjonowanie w tej szkole Jezusa ma mieć oprócz wymiaru intelektualnego, wymiar duchowy. Na zakończenie kaznodzieja przypomniał o rozpoczynającym się wkrótce Roku Wiary i wskazał na tzw. „ podstawę programową” dojrzałego życia chrześcijanina, tj. bycia w komunii z Bogiem, traktowania Kościoła jako swojego domu, bycia solą ziemi i światłem świata.

Po zakończeniu Mszy Świętej, uczestnicy udali się do auli seminaryjnej na drugą część inauguracji, która miała już charakter stricte naukowy. Na początek schola seminaryjna wykonała utwór pt. „Gaude Mater Poloniae”. Całą uroczystość moderował rektor naszej uczelni, ks. Piotr Klimek, który na początku przywitał wszystkich zgromadzonych, m.in. ks. Abp. Henryka Hosera, burmistrza dzielnicy Białołęka Jacka Kaznowskiego, rektorów sąsiednich seminariów duchownych i uczelni świeckich, przedstawicieli UKSW i PWTW, po czym zreferował osiągnięcia i zadania jakie stoją przed uczelnią. Następną częścią obchodów była immatrykulacja 14 alumnów I roku, połączona z wręczeniem im indeksów. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Chrzest w kontekście nowej Ewangelizacji” wygłosił ks. dr Robert Wielądek. Mówił  on m. in o potrzebie katechumenatu przedchrzcielnego, a także o katechumenacie uzupełniającym dla ludzi już ochrzczonych. Zwrócił uwagę na to, że chrzest to nie tyle czynność liturgiczna, co wewnętrzne i świadomy wybór drogi Jezusa. Prelegent wskazał także na przyczyny nowej Ewangelizacji, których wg. niego należy upatrywać nie tyle w sekularyzujących się społeczeństwach, co w nakazie misyjnym Chrystusa. Zaś drogą do tego ma być głównie odnowa duchowa chrześcijan, a nie zmiana techniki i organizacji ewangelizacji.

Na koniec głos zabrał abp. Henryk Hoser, który wygłosił swoiste resumé, przypominając o 50 rocznicy Soboru Watykańskiego II i 20 rocznicy wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zachęcał także do przeczytania encykliki Pawła VI „Ecclesiam suam”, która jest instrukcją jak my, jako chrześcijanie, mamy prowadzić dialog w świecie.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie czekał już na nich  smaczny posiłek przygotowany przez nasz zespół kuchenny.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!