Rocznica poświęcenia seminarium i kandydatura 2022

8 grudnia, czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, niesie ze sobą dwa wydarzenia, głęboko związane z dynamiką formacji seminaryjnej. W toku studiów pierwszym wydarzeniem jest niewątpliwie sztuka seminaryjna i jej premiera, zaś w wymiarze duchowym, jako ważniejszy, należy uznać obrzęd przyjęcia kleryków w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Przed przedstawieniem nowych kandydatów do sakramentu święceń, swoją opinię na temat kleryków musiało wydać grono profesorów i przełożonych, a także inne osoby, które przyglądały się wzrostowi ich powołania. Dzień ten jest więc ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty seminaryjnej, a w szczególności dla alumnów roku piątego, którzy oficjalnie, w obecności biskupa Jacka Grzybowskiego wyrazili pragnienie przyjęcia święceń. W skutek tego, możemy się dziś cieszyć sześcioma kandydatami, którzy już 20 maja 2023 roku, przyjmą święcenia diakonatu.

Do grona kandydatów zostali przyjęci:

  • kl. Radosław Janowski
  • kl. Jan Podczaski
  • kl. Artur Frej
  • kl. Mikołaj Lipski
  • kl. Wojciech Wielądek
  • kl. Krzysztof Mroczek

Alumnom gratulujemy, a w ich imieniu prosimy o modlitwę, aby dobrze przygotowani, mogli zostać włączeni do stanu duchownego.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!