Posługi lektoratu i akolitatu 2021

W sobotę, 20 lutego 2021 roku, tuż po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych, biskup Romuald Kamiński udzielił klerykom III roku posługi lektoratu, a klerykom IV roku posługi akolitatu.

Krok do święceń

Ksiądz Biskup już w słowie wstępnym zaznaczył, że postąpili oni poważny krok naprzód w kierunku tej bliskości Ołtarza, jakiej na co dzień będą doświadczali w przyszłości, w kapłaństwie.
Przed reformą dokonaną przez papieża Pawła VI w 1972 roku, lektorat i akolitat były, obok ostiariatu i egzorcystatu, święceniami niższymi, które mogli przyjmować jedynie kandydaci przygotowujący się w seminariach do święceń kapłańskich. Jednak obecnie również świeccy mężczyźni mogą, po odpowiednim okresie przygotowania, wypełniać część funkcji przynależnych lektorom oraz akolitom.

Lektorzy i akolici

Do zadań lektora należy odczytywanie lekcji podczas liturgii (z wyjątkiem Ewangelii), wygłaszanie komentarzy liturgicznych. Może przewodniczyć nabożeństwom (takim jak różaniec, majowe czy czerwcowe). Klerycy-lektorzy są dopuszczeni do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę. Mają też za zadanie przygotowywać wiernych do godnego przyjęcia sakramentów i pomagać w przygotowaniu i prowadzeniu katechezy dorosłych.

Akolita z kolei jest sługą ołtarza ustanowionym do pomocy kapłanowi lub diakonowi. Do jego obowiązków należy m.in. pomoc w przyjmowaniu darów, przygotowywanie ołtarza do celebracji. Kleryk wprowadzany w tę posługę staje się nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Puryfikuje (czyli oczyszcza) naczynia po Komunii. Jego posługa rozciąga się jednak poza liturgię Mszy, ponieważ roznosi Eucharystię do osób chorych oraz ma możliwość wystawienia Najświętszego Sakramentu do adoracji.

20 lutego 2021 roku posługę lektoratu otrzymało siedmiu kleryków trzeciego roku, a posługę akolitatu sześciu kleryków czwartego roku.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!