Peregrynacja figury Matki Bożej Loretańskiej w naszym seminarium

P1010334Wczoraj od 15:00 do 21:00 gościliśmy Matkę Bożą w Jej figurze loretańskiej. Matka Boża przywieziona przez strażaków została przyjęta u drzwi wejściowych, gdzie zgromadzili się przełożeni, alumni i świeccy pracownicy seminarium, a oficjalnie została powitana przez ks. Rektora w kaplicy. Historię kultu Bożej Rodzicielki rozkwitającego wokół domku Maryi we Włoszech w Loreto już od 1294 r., figury loretańskiej, kultu Matki Bożej Loretańskiej w Polsce i sylwetkę ks. Ignacego Kłopotowskiego przedstawiła nam siostra Klara ze Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które powstało z inicjatywy ks. Kłopotowskiego.
Modląc się Nabożeństwem do siedmiu boleści Matki Bożej, Różańcem, Litanią loretańską przygotowaliśmy się do uroczystej Mszy świętej, po której, w godzinę Apelu jasnogórskiego, specjalnym aktem zawierzenia oddaliśmy seminarium i powołania Najświętszej Maryi Pannie. Matka Boża w figurze loretańskiej swym pobytem w naszym seminarium zakończyła peregrynację po parafiach naszej diecezji związaną z obchodami Roku Wiary.

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ MATCE BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Maryjo, Niepokalana Matko Jezusa, nasza Matko!

Wdzięczni za ten czas zatrzymania się przy Tobie, pragniemy oddać naszą wspólnotę seminaryjną, wspólnotę uczniów Chrystusa, Twemu Najczystszemu Sercu.

Oddajemy naszych wychowawców, profesorów. Wdzięczni za ich służbę, prosimy, błagaj o światło Ducha Świętego, aby wszystko czynili w Jego mocy.

Tobie zawierzamy siostry zakonne, pracujące w naszej społeczności. Wypraszaj im, Matko, łaskę radosnej wierności Oblubieńcowi, Jezusowi.

Pragniemy też powierzyć pracowników świeckich, trudzących się dla nas. Módl się, Maryjo, niech towarzyszy im zawsze na drodze do zbawienia pełne miłości i mocy błogosławieństwo Boga.

Na koniec pokornie prosimy, przyjmij nas Matko do swego serca; diakonów i alumnów. Wyproś nam, Maryjo, miłość do Jezusa, naszego Mistrza, abyśmy każdego dnia wiernie odpowiadali na wołanie Twojego Syna.

Królowo nieba i ziemi, bądź Królową naszych serc!

Pragniemy tak żyć, abyś Ty Matko była z nas dumna!

Amen.

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się w mediach społecznościowych!